کـد خبـر : 16094
تـاریخ انتـشـار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۹:۰۱ ب.ظ
نسـخه چاپـی

مقاله ای از عضو دپارتمان اقتصادی، دانشگاه علم و تکنولوژی Meghalaya (قسمت دوم)/

پیشرفت برنامه جهانی شغل نیازمند توسعه مهارت ها است

مشاغل تولیدی و پربازخورد حق اساسی تمام افراد جامعه است، زیرا علاوه بر دستمزد دریافتی، تجربه و خودکفایی بالایی را در اختیار افراد قرار می دهد. پیشرفت برنامه جهانی شغل نیازمند آمادگی و ایجاد فرصت های شغلی برای دستیابی به این گونه مشاغل از طریق توسعه مهارت ها است.

پیشرفت برنامه جهانی شغل نیازمند توسعه مهارت ها است

به گزارش خبرگزاری ایونا، مهارت و دانش، نیروی محرکه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی هر کشوری است. وجود نیروی انسانی ماهر و با کیفیت باعث می شود اقتصاد سازنده تر، نوآورانه تر و رقابتی تر شود و نرخ رشد اقتصادی کشور را بالا ببرد. افزایش کیفیت کار ارتباط مستقیمی با بهره وری دارد که به نوبه خود با در دسترس بودن نیروی کار ماهر مرتبط است.

 

در این زمینه، تنها ایجاد اشتغال کافی نیست، بلکه باید نیروی کار ماهر با مهارت های لازم را نیز وارد بازار کار کرد و دیگر کارکنان و کارمندان را نیز به مهارت های مرتبط مجهز کرد. مشارکت فعال زنان نیز نباید در افزایش درصد پیشرفت سازمان و اقتصاد نادیده گرفته شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، اگر ۷۰% در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند، می توانیم رشد اقتصادی را تا ۴٫۲ درصد افزایش دهیم.

 

به منظور ایجاد آگاهی در میان آحاد جامعه و تصریح اهمیت دوره های آموزش مهارت محور و اینکه چگونه این آموزش ها میتواند در تولید اشتغال موثر باشد، دولت باید سیاست هایی را اتخاذ کند و کمپین هایی جهت آگاهی مردم برپا کند. همچنین در جهت این اقدام میتوان میزان ثبت نام دانش آموزان در مدارس فنی حرفه ای را با استفاده از بازار دیجیتال مانند رسانه های اجتماعی، فن آورری های رسانه های افزایش داد.

 

دولت باید موارد لازم برای آموزش های حرفه ای را تهیه کند و باید به صنایع، مدارس، دانشکده ها و سازمانی هایی که در آنها آموزش های مهارتی تدریس میشود توجه ویژه ای داشته باشد. همچنین در نظر داشتن این نکته بسیار مهم است که برنامه ریزی های دانش آموزان این گونه سازمان ها و یا سازمان های دیگر نیز باید شامل آموزش های مبتنی بر مهارت باشد.

 

اثربخشی آموزش

اثر بخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نایل می آید. در واقع، اثر بخشی آموزش نتیجه یا برایندی از مجموعه فعالیتهای طراحی، اجرا، و ارزشیابی آموزشی است که نه تنها موجب افزایش و ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت های دانش آموختگان می شود، بلکه موجب بهبود عملکرد افراد نیز می شود. تعابیری که با توجه به مفاهیم مذکور می توان برای اثربخشی آموزشی بیان کرد، عبارت اند از:

 

  • میزان تحقق اهداف آموزشی
  • میزان تحقق اهداف شغلی کارآموزان پس از گذرانیدن دوره های آموزشی
  • تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات مدیران و سرپرستان
  • تعیین میزان ارزش افزوده آموزشی

 

پایان قسمت دوم مقاله

منبع : مقاله منتشر شده از  Gobinda Krishna Borah – عضو دپارتمان اقتصادی، دانشگاه علم و تکنولوژی Meghalaya

نـظـرات