کـد خبـر : 15672
تـاریخ انتـشـار : ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۱:۱۶ ق.ظ
نسـخه چاپـی

مرکز کردکوی ؛

عملکرد مرکز کردکوی در حوزه های کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط واقعی کار

رمضانی رئیس مرکز، در راستای اقتصاد مقاومتی از عملکرد مرکز کردکوی در حوزه های کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط واقعی کار خبر داد.

عملکرد مرکز کردکوی در حوزه های کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط واقعی کار

به گزارش خبرگزاری ایونا، مجید رمضانی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کردکوی با بیان این خبر افزود: عملکرد مرکز در حوزه کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی ۳۰۰۴ نفر ساعت ، ۱۸ نفر دوره و ۱۷ دوره و در حوزه مهارت آموزی در محیط واقعی کار ۷۰۰۷۴ نفر ساعت، ۷۸ نفر دوره و ۳۱ دوره می باشد.

انتهای پیام/

نـظـرات