کـد خبـر : 13670
نسـخه چاپـی

تلاش بانوی کارآفرین برای اشتغال پایدار+گزارش

بانوی پیرانشهری در ابتدای کار از روی رغبت به قالیباقی روی نیاورد اما به گفته خودش این هنر اکنون در روح و جانش ریشه دوانده است.

تلاش بانوی کارآفرین برای اشتغال پایدار+گزارش

به گزارش خبرگزاری ایونا، خانم محمدی راه خود را در بازار کسب وکار پیدا کرده واکنون در مسیر نمایاندن این راه به دیگر هموطنان خود است.

داشتن هدف و ایمان به خدا مسیر انسان را در زندگی هموار و توانایی های فرد را در رسیدن به اهداف قوی تر می کند.

او با اشتیاق قالیبافی را که با رنج و و زحمت زیاد بدست آورده به سایر علاقه مندان آموزش می دهد.

در کارگاه کوچک قالیبافی که حاصل سالها پشتکار و امید خانم محمدی است حال ۵۰ قالیباف مشغول به کار هستند.

دشواریها و مشکلات ممکنه مارا ازادامه مسیر مان باز دارد اما باید بدانیم امید همواره روشنایی بخش راه ما خواهد بود.

 

 

 

انتهای پیام/

نـظـرات