کـد خبـر : 13376
تـاریخ انتـشـار : ۰۶ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۳:۴۱ ب.ظ
نسـخه چاپـی

مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه خبر داد؛

افزایش ۶۴ درصدی صدور مدارک دانش آموختگان علمی کاربردی

مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه علمی کاربردی از افزایش ۶۴ درصدی صدور مدارک دانش آموختگی این دانشگاه در کمتر از یکسال در مقایسه با ۲۴ سال گذشته خبر داد.

افزایش ۶۴ درصدی صدور مدارک دانش آموختگان علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری ایونا، دکتر رسول شمشادی با اشاره به عملکرد دانشگاه علمی کاربردی اظهار کرد: در ربع قرن فعالیت دانشگاه علمی کاربردی تعداد یک میلیون و ۵۵۰ هزار دانش‌آموخته از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۵، کمتر از ۵۰۰ هزار دانشنامه صادر شده بود. به عبارتی بیش از یک میلیون دانش آموخته این دانشگاه، فاقد دانشنامه بودند که این امر موجب نارضایتی دانش آموختگان شده بود.

وی در ادامه تصریح کرد: در کمتر از یک سال نسبت به ۲۴ سال گذشته، صدور مدارک دانش‌آموختگی ۶۴ درصد رشد داشته است. در سال جاری حدود ۸۰۰ هزار فقره دانشنامه در دانشگاه جامع علمی کاربردی صادر شده است.

دکتر شمشادی افزود: با بررسی و آسیب شناسی علل تعویق صدور دانشنامه، اقدامات فوری جهت رفع اشکالات به عمل آمد به گونه‌ای که تا روز گذشته۷۹۱ هزار و ۲۶۳ دانشنامه جدید صادر و جهت تحویل به دانش آموختگان به واحدهای استانی ارسال شده است. بدین ترتیب در کمتر از یک سال گذشته نسبت به ۲۴ سال، شاهد رشد ۶۴ درصدی در صدور مدارک دانش آموختگی بوده‌ایم.

مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه علمی کاربردی به لزوم افزایش ضریب امنیتی دانشنامه ها و اقدام در جهت جلوگیری از هرگونه جعل مدرک اشاره کرد و گفت: تدابیر ویژه‌ای نظیر سفارش کاغذ مخصوص، استفاده از مرکب حرارتی و دیگر موارد امینتی در نظر گرفته شد، تا امکان جعل مدارک به صفر برسد.

انتهای پیام/

نـظـرات