کـد خبـر : 8961
تـاریخ انتـشـار : ۰۴ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۱:۳۲ ق.ظ
نسـخه چاپـی

برگزاری دوره آموزشی مهارت های پذیرایی برای کارکنان خدماتی شرکت توسط مدیریت امور اداری

دوره آموزشی مهارت های پذیرایی برای کارکنان خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط مدیریت امور اداری برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی مهارت های پذیرایی برای کارکنان خدماتی شرکت توسط مدیریت امور اداری

به گزارش خبرگزاری ایونا، دوره آموزشی مهارت های پذیرایی برای کارکنان خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط مدیریت امور اداری برگزار شد.

 

 

 

 

انتهای پیام/
منبع: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نـظـرات