وی اضافه کرد: امسال از برنامه ریزی برای جذب ۵۵۰هزار دانشجو تنها ۱۳۰هزار دانشجو جذب دانشگاه شد و این نشان می دهد که اکنون دیگر گرفتن مدرک ملاک نیست بلکه کارآفرینی و مهارت برای جوانان در اولویت قرار گرفته است ضمن اینکه از ظرفیت پذیرش یک میلیون و ۸۰۰هزار دانشجو در کشور فقط ۶۰۰هزار دانشجو توسط تمام دانشگاه‌ها جذب شد.

امید گفت: این دانشگاه میتواند براساس نیازهای هر استان تغییر کند طوری که با توجه به توسعه بحث گردشگری در کشور و همچنین استان آذربایجان غربی، اگر برنامه مدونی در استان برای این حوضه باشد، دانشگاه علمی کاربردی توانمندی برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای این بخش را داراست.

وی افزود: از ابتدای آغاز بکار این دانشگاه ۱۵۰۰ کد رشته تعریف شده بود که اکنون نیمی از آنها بدلیل نبود متقاضی و بازارکار دیگر از بین کدرشته های دانشگاه حذف شده است.

رییس دانشگاه علمی کاربردی کشور خاطر نشان کرد: آمادگی داریم تمام آموزش‌های کوتاه مدت ادارات و ارگان های دولتی را برگزار کنیم.