کـد خبـر : 8671
تـاریخ انتـشـار : ۳۰ آبان ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۴:۵۲ ب.ظ
نسـخه چاپـی

نشست رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارتقاء مهارت شهرستان علی آباد کتول با رئیس صنف پیرایشگر مردانه شهرستان

این نشست با حضور رئیس مرکز و رئیس صنف پیرایشگر مردانه شهرستان در خصوص طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در محل این مرکز برگزار گردید.

نشست رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارتقاء مهارت شهرستان علی آباد کتول با رئیس صنف پیرایشگر مردانه شهرستان

به گزارش خبرگزاری ایونا، در ابتدای جلسه جواد شیرآبادی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارتقا مهارت شهرستان علی آباد کتول در خصوص استفاده از طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مزایای طرح با اعضا جلسه توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه نیز پرسش و پاسخ برگزار و بعد از اتمام جلسه با توجه به هفته بازدید همگانی اعضای صنف از کارگاه های این مرکز بازدید کردند.

انتهای پیام/

منبع: سازمان آموزش فنی و حرفه ای

نـظـرات