کـد خبـر : 8592
تـاریخ انتـشـار : ۲۹ آبان ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۶:۲۲ ب.ظ
نسـخه چاپـی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبر داد: 

پایش عملکرد درسی دانش آموزان ابتدایی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: عملکرد درسی دانش آموزان دوره ابتدایی را، برای اطمینان ازاین موضوع که آنان مهارت های پایه را یاد گرفته اند، پایش می شود.

پایش عملکرد درسی دانش آموزان ابتدایی

به گزارش خبرگزاری ایونا، رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره ی پایش ۱۰ درصدی دانش آموز ابتدای گفت:براساس مصوبه ۹۱۱ شورای عالی آموزش و پرورش، به روش غیر از روشی که معلم ارزشیابی توصیفی می کند، عملکرد درسی دانش آموزان دوره ابتدایی را، برای اطمینان ازاین موضوع که آنان مهارت های پایه را یاد گرفته اند، باید پایش شوند.

وی افزود: این کار باید در سال ۱۳۹۴ باید انجام می گرفت، به دلایلی این اقدام صورت نگرفت، هنگامی که ما در وزارت آموزش و پروزش حضور پیدا کردیم و متوجه شدیم که همچنین تکلیفی داریم و علاوه برآن چالش هایی که در اجرای ارزشیابی – توصیفی وجود داشت  ملزم به اجرای این تکلیف شدیم.

حکیم زاده گفت:درباره ی طرح ارزشیابی توصیفی،  گزارش هایی از معلمان و مدارس، خانواده ها دریافت کرده بودیم. طرحی را براساس الزام شورای عالی آموزش و پرورش آغاز کردیم، طی این طرح ۱۰ درصد از دانش آموزان را با نمونه گیری طبقه ای،  با درنظر گرفتن، جنسیت، تنوع مدارس و منطقه ای انتخاب خواهیم کرد.

وی افزود: این طرح را در شورای معاونان نیز مطرح کردیم، کلیات آن مصوب شد، اصلاحاتی نیاز داشت که انجام شد، یک جلسه تخصصی نیز در این رابطه برگزار خواهیم کرد.

آخرین طرح اصلاح شده ما به شورای عالی آموزش و پرورش ارایه داده می شود تا تصویب نهایی شود تا بر اساس آن در اردیبهشت ما این طرح را داشته باشیم.

انتهای پیام/
منبع: شبستان

نـظـرات