کـد خبـر : 8583
تـاریخ انتـشـار : ۲۹ آبان ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۶:۱۴ ب.ظ
نسـخه چاپـی

رئیس واحد خمینی‌شهر:

نسل سوم دانشگاه‌ها در ایران به طور جدی مطرح نشده‌اند/ دانش‌آموختگان مهارت کارآفرینی ندارند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر تصریح کرد که هنوز نسل سوم دانشگاه‌ها در ایران به طور جدی مطرح نشده‌اند و به همین اساس بسیاری از دانش آموختگان به دلیل نداشتن مهارت های کارآفرینی در بازار کار توفیق ندارند.»

نسل سوم دانشگاه‌ها در ایران به طور جدی مطرح نشده‌اند/ دانش‌آموختگان مهارت کارآفرینی ندارند

به گزارش خبرگزاری ایونا، دکتر مسعود کثیری به تشریح ویژ‌گی‌های دانشگاه کارآفرین پرداخت و با بیان اینکه هدف مشخصی در تقسیم بندی دانشگاه‌ها وجود دارد، اظهار کرد: «نقش اساسی دانشگاه‌ها در تربیت نیروی کار متخصص موجب شده است در کشورهای مختلف بویژه کشورهای توسعه یافته به تغییر و تحولات اساسی بپردازند.»

وی ادامه داد: «ابتدا دانشگاه‌ها آموزش محور بودند که آنها را دانشگاه‌های نسل اول می نامیدند. هدف این دانشگاه ها، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص بود. اواخر قرن ۱۹ دانشگاه های پژوهش محور به عنوان نسل دوم دانشگاه ها معرفی شدند و نقش اصلی این دانشگاه ها در پژوهش و تولید علم پررنگ تر شد.»

کثیری افزود: «سپس انقلاب آکادمیک دوم در نیمه دوم قرن بیستم پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که دانشگاه های کارآفرین به عنوان نسل سوم با هدف تربیت نیروی انسانی کارآفرین و ارتباط با صنعت پا به عرضه ظهور گذاشتند.»

نیاز امروز جامعه، دانشگاه کارآفرین است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر نیاز امروز جامعه را دانشگاه نسل سوم و یا به تعبیری دانشگاه کارآفرین دانست و گفت: «در کشور ما بیشتر دانشگاه‌‌ها در نسل اول و تعداد محدودی از آنها در نسل دوم به سر می برند و هنوز نسل سوم دانشگاه ها در ایران به طور جدی مطرح نشده است و به همین اساس بسیاری از دانش آموختگان به دلیل نداشتن مهارت های کارآفرینی در بازار کار توفیق ندارند.»

تبدیل دانش به محصول و ایجاد کسب و کارهای نوآورانه از اولویت های دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین به شمار می رود که دانشگاه های برتر نیز چند سال گذشته فعالیت های خود را در این مسیر قرار داده اند

این مسئول اذعان کرد: «نبود ارتباط صنعت و دانشگاه که هدف اصلی دانشگاه های نسل سوم است، باعث شده که با وجود افراد متخصص و خلاق در کشور، فارغ التحصیلان بیکار در کشور وجود داشته باشند. در دانشگاه نسل سوم امکاناتی فراهم می شود که سرمایه گذاران بتوانند از فرصت های به دست آمده استفاده کنند و در این دانشگاه ها دانشجویان باید همزمان مجموعه ای از دانش، مدیریت دانش و مدیریت کارآفرینی را فراگرفته تا اینکه بتوانند در زمینه صنعت فعالیت کنند.»

کثیری با بیان اینکه اولویت های مهمی در دانشگاه های کارآفرین تعریف شده است اظهار کرد: «ظهور دانشگاه های کارآفرین، دانشگاه های فاصله گرفته از جامعه و صنعت را به دانشگاه هایی تبدیل کرده که در ارتباط با صنعت و جامعه اقدام و دانشگاه کارآفرین دانش تولید شده خود را برای استفاده و کاربرد به بخش های اقتصادی و صنعتی جامعه تزریق می کند.»

به گفته وی، تبدیل دانش به محصول و ایجاد کسب و کارهای نوآورانه از اولویت های دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین به شمار می رود که دانشگاه های برتر نیز چند سال گذشته فعالیت های خود را در این مسیر قرار داده اند.

موفقیت دانشگاه ها به دلیل حرکت به سمت دانشگاه مولد و اشتغال آفرین بوده است

کثیری با بیان اینکه موفقیت دانشگاه ها، حرکت به سمت دانشگاه مولد و اشتغال آفرین بوده است ادامه داد: «همه دانشگاه های کشور باید قدم در راه کارآفرینی بگذارنند چراکه اکنون توجه دولت و کشور نیز به سمت تولید، فناوری و اشتغال است.»

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر، دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین دارای ویژگی هایی مانند ارتباط با صنعت، ایجاد مراکز رشد، سرمایه گذاری با صنعت و بخش خصوصی، استقبال از ایده های جدید و خلاقانه، خلق مشاغل جدید، توسعه روحیه کارآفرینی، کمک به نوآوری، ایجاد درآمد از طریق فناوری و اختراعات، تطابق با نیاز بازار کار و پرورش تفکر خلاق هستند.

وی خاطرنشان کرد: «اجرایی کردن این برنامه موجب می شود تا رنج فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار کاهش یابد و بتوانند مولد اشتغال و کارآفرینی در جامعه باشند، بنابراین لازم است استادان و دانشجویان با تغییر نگرش خود به آموزش عالی در حرکتی جهادی، زمینه های جهش دانشگاه های کشور برای ورود به مباحث کارآفرینی را فراهم کنند.»

انتهای پیام/
منبع: آنا

نـظـرات