کـد خبـر : 8564
تـاریخ انتـشـار : ۲۹ آبان ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۰:۵۷ ق.ظ
نسـخه چاپـی

مهارت‌های لازم برای اشتغال در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۲۰

مهارت‌های لازم برای اشتغال را در سال ۲۰۱۵ با سال ۲۰۲۰ مقایسه کرده است.

مهارت‌های لازم برای اشتغال در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۲۰

به گزارش خبرگزاری ایونا، کارشناسان بر این باورند که افراد برای داشتن شغلی مناسب در کنار داشتن دانش کافی باید مهارت‌های متفاوتی هم داشته باشند. مهارت‌هایی که خودشان هم در حال تغییر هستند. مجمع جهانی اقتصاد، انجمنی غیر دولتی در سوئیس که ۴۶سالاستمسائلاقتصادی را بررسی می‌کند در گزارشی به تغییر این مهارت‌ها و اولویت آنها از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ پرداخته است؛ ردیف مهارت‌های مورد نظر برای سال ۲۰۱۵ مهارت‌های مورد نظر برای سال ۲۰۲۰ ۱ حل مسائل پیچیده حل مسائل پیچیده ۲ هماهنگی با دیگران تفکر انتقادی ۳ مدیریت مردم خلاقیت ۴ تفکر انتقادی مدیریت مردم ۵ مذاکره هماهنگی با دیگران ۶ کنترل کیفیت هوش هیجانی ۷ جهت‌گیری خدمات قضاوت و تصمیم‌گیری ۸ قضاوت و تصمیم‌گیری جهت‌گیری خدمات ۹ گوش دادن فعال مذاکره ۱۰ خلاقیت انعطاف پذیری شناختی

انتهای پیام/

منبع: شعار سال

بـرچـسـب ها

نـظـرات