کـد خبـر : 8561
تـاریخ انتـشـار : ۲۹ آبان ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۰:۵۰ ق.ظ
نسـخه چاپـی

برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی و توانمندسازی سمن ها در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

این کارگاه به همت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و با حضور مسولین سازمانهای مردم نهاد مرتبط با سلامت در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه به همت دکتر یدالله زارع زاده عضو هیات علمی دانشگاه برگزار شد.

برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی و توانمندسازی سمن ها در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

به گزارش خبرگزاری ایونا، در این کارگاه دکتر محمد کریمی و دکتر خسرو خسروی کردستانی بر نقش پر اهمیت سمن ها در افزایش کیفیت زندگی گروههای تحت پوشش خود در کنار سازمانهای دولتی تاکید کردند.

در ادامه دکتر زارع زاده سه مبحث کارگاه را تحت عناوین عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ” یک سازمان مردم نهاد سالم و آسیب های احتمالی آن و همچنین چگونگی جلب اعتماد مردم و مسولین و اداره موفق یک سمن سخنرانی کردند.
شرکت کنندگان در کارگاه نیز ضمن بیان دیدگاههای خود انتظارات خود از مسولین ذیربط را بیان داشته و بر ادامه چنین نشستهایی برای توانمندسازی سمن ها تاکید کردند و جلسه را در نوع خود بخاطر محتوای سخنرانیها و رویکرد نوین دانشگاه به همکاری با سمن ها بدیع و کم سابقه ارزیابی کردند
در پایان خانم عرجونی کارشناس معاونت اجتماعی تاکید کرد که آن معاونت اهمیت زیادی برای توانمند سازی سمن های مرتبط با سلامت و تعامل و همکاری با آنها قایل است و در این راستا در جهت سیاستهای وزارتی اقدام خواهد نمود.
انتهای پیام/
منبع: مفدا

نـظـرات