کـد خبـر : 8530
تـاریخ انتـشـار : ۲۹ آبان ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۹:۵۸ ق.ظ
نسـخه چاپـی

سرانه پائین مطالعه، فاجعه فرهنگی

چرا كتاب خواندن مهم است؟ شايد بتوان به اين شكل اهميت اين موضوع را آغاز كرد كه كتابخواني عادت رفيع و ارزشمندي است که می‌تواند آدمی‌را در مجموعه‌اي از مهارت‌ها و داشته‌ها بهتر و مجرب تر کند.

سرانه پائین مطالعه، فاجعه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری ایونا، بیوگرافی مردان و زنان بزرگ می‌گوید که بسیاری از آنها به دلیل الهاماتی که از خواندن کتاب‌ها به ویژه در دوران کودکی حاصل شده، به موفقيت‌هايي ماندگار دست يافته اند. کتاب‌ها نه تنها الهام بخش و ايده پرداز هستند، بلکه زمينه فراگيري دانش و علم را در حيطه‌هاي مختلف نیز فراهم می‌کنند. پيشرفت‌هاي فناوري و تکنولوژی، تغییرات بسیاری را در عرصه كتابخواني به ارمغان آورده‌، كه توانایی ما را برای خواندن از طریق منابع مختلف دانش و كتاب‌ها افزايش می‌دهد و امكان رهبري و توسعه انديشه را به وجود می‌آورد. كتاب خواندن ذهن انسان را به فرهنگ‌ها و زبان‌ها در كشورهاي مختلف وصل كرده و اين کمک می‌کند تا ضمن شناسايي بهتر مناطق مختلف جهان، ذهن از طريق خواندن در معرض ثروتی از ایده‌ها قرار گرفته و با عمق اندیشه و ترکیبی گسترده از رنگ‌ها و نژادها ارتباطي احساسی و همدلي برقرار كند. خواندن كتاب‌هايي با موضوعات رمان، داستان کوتاه، شعر، سفرنامه ،داستان کمیک و… علاوه بر سرگرمی‌مفيد و اثربخش و دادن حس آرامش، الهام‌ بخش ايده‌ها و انگيزه‌هاي غني هستند. پیش از آن، هنگام كتابخواني ذهن به یک شیوه دیگر به کار گرفته می‌شود و با وجود حس تخیل هنگام خواندن، خواننده به سازنده و بازيگر داستان ها تبدیل شده و اين قطعا یک ورزش سالم برای ذهن خواهد بود تا در كنار مطالعه خطوط، ذهن آدمی‌درگير ماجرا و محتواي كتاب شود و از آن ياد بگيرد. در گذر زمان با پي بردن به ضرورت مطالعه و كتابخواني و همچنين براي عموميت بخشي به اين خصيصه متعالي، کتابخانه‌ها به انواع و اشكال مختلف سازماني تأسیس شده اند، به طور مثال برخي از آنها سنتي و تنها داراي نسخه‌های خطی هستند كه ما را به آداب كهن و ریشه‌های فرهنگي متصل می‌کنند و پنجره‌ای هستند که از طریق آن می‌توانیم تاریخ جهان را ببینیم‌ و برخي با پیشرفت تکنولوژی، به شكل و شمايل دیجیتالی ساخته شده اند که کتاب‌ها را در نوک انگشتان آدمی ‌قرار می‌دهند و با تلفن همراه و وسايل ديجيتالي ديگر، خواندن می‌تواند در هر حال و مكاني نیز رخ دهد. در عین حال، باید یادآوری شود که کتاب های خوب سرمایه‌گذاري‌هاي خوبی هستند كه مانند یک پرتو نور‌، روشنایی مسیر را در پیش روي خوانندگان قرار خواهند داد. ترويج و ماندگاري فرهنگ كتابخواني را می‌توان با بهبود و تقويت اين هنجار ارزشي در خانه و خانواده آغاز نمود. زماني كه فرزندان در محيطي تربيت و رشد نمايند كه حضور كتاب و كتابخواني بخشي از فرايند زندگي روزمره خانوادگي هست، می‌توان اميد داشت كه پس از آن با ورود به مدرسه و اجتماع با وجود افزايش مسئوليت‌هايش از كتاب خواني رها نشود و بر بهره‌گيري از فوايد آن تداوم بخشد. بعد از خانه ، اين مدرسه و آموزشِ معلمان است كه می‌تواند بر غناي اين فرهنگ بيفزايد. دانش‌آموز بايد بداند كه دانش و علمِ روز تنها به محتواي كتب درسي و كلاس درس ختم نمی‌شود و براي رسيدن به آرمان‌ها و كسب تجارب و موفقيت‌ها بايستي به كتب و منابع ديگر هم رجوع نمايد. دانش‌آموزان می‌توانند با كتابخواني به یادگیری کلمات جدید و غني‌سازي وسعت واژگان‌، آشنايي با زبان ادبی ونوشتاري و بهبود و ارتقاي مهارت شنيداري و ديداري پرداخته و دانش خود را در مورد علوم، محیط اطراف، مردم و فرهنگ‌ها، طبیعت، تاریخ و‌… ارتقا دهند. تحقیقات بارها نشان داده است که انگیزه خواندن با افزايش سن کاهش می‌یابد، به خصوص اگر در سن كودكي و نوجواني، نگرش دانش آموزان نسبت به خواندن کمتر مثبت باشد. اگر كودكان هنگام كتاب خواندن از آن لذت نبرند، بعید به نظر می‌رسد که وقتي سن آنها افزايش می‌يابد، اين لذت را به همراه داشته باشند. بنابراين خانواده ومدرسه می‌توانند با داشتن برنامه‌هايي سازنده و اصيل ، ضمن زنده نگه داشتن انگيزه كتابخواني در كودك و نوجوان به ايجاد حس مثبت در آنان كمك كنند‌.

انتهای پیام/

منبع: شعار سال

نـظـرات