کـد خبـر : 8490
تـاریخ انتـشـار : ۲۷ آبان ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱:۳۴ ب.ظ
نسـخه چاپـی

دست سازهای قدیمی در مجتمع کومش در مهدیشهر سمنان

تصاویر،دست سازهای قدیمی در مجتمع کومش مهدیشهر سمنان را نشان می دهند.

دست سازهای قدیمی در مجتمع کومش در مهدیشهر سمنان

به گزارش خبرگزاری ایونا، تصاویر، دست سازهای قدیمی در مجتمع کومش مهدیشهر سمنان را نشان می دهند.

انتهای پیام/
منبع: ایرنا

نـظـرات