کـد خبـر : 8472
تـاریخ انتـشـار : ۲۷ آبان ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۱:۱۶ ق.ظ
نسـخه چاپـی

معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور:

مهارت خواندن زیربنای یادگیری همه علوم است

معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور با تاکید بر تقویت مهارت خواندن دانش آموزان در مدارس گفت: مهارت خواندن زیربنای یادگیری همه علوم است.

مهارت خواندن زیربنای یادگیری همه علوم است

به گزارش خبرگزاری ایونا، به نقل از استان كرمان، فریبا کیا درگردهمایی فرهنگیان و دانش آموزان مولف استان کرمان خاطر نشان کرد: درحال حاضر اقبال به تولید کتاب در کشور زیاد است اما باید در تالیف کتاب انگیزه مخاطب، تقویت خواندن و خواندن برای لذت بردن مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی مهارت خواندن را زیربنای یادگیری همه علوم دانست و افزود: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته مهارت خواندن در یادگیری دروس پایه نیز نقش تعیین کننده ای دارد.

کیا تصریح کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر تنوع بخشی به محیط یادگیری و بهره مندی از مشارکت غیر دولتی در تولید منابع آموزشی در راستای تسهیل فرایند یاددهی – یادگیری تاکید شده است.

معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی گفت: استفاده از بسته آموزشی با بهره گیری از همه منابع از قبیل فیلم، کتاب درسی، تصویر، نرم فزار آموزشی و … که بتواند به یادگیری پایدار کمک کند در مدارس ضروری است.

فریبا کیا  بر استفاده از بخش غیر دولتی و مشارکت آن در تولید رسانه و منابع آموزشی تاکید  و خاطر نشان کرد: نظارت آموزش و پرورش بر روند تولید این رسانه ها ضروری است  زیرا  نظارت از اصولی است که نمی توان آنرا به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی خلاقیت، جذابیت، تنوع، عدم تضاد، هماهنگی و توجه به خلاقیت و نوآوری را از مهمترین خصوصیات یک کتاب آموزشی مناسب دانست و خاطر نشان کرد: دانش آموزان تنوع را دوست دارند و خلاقیت باعث تنوع و جذابیت می شود.

کیا تاکید کرد: باید در محتوای کتاب های درسی تضاد وجود نداشته باشد و بادرک دانش آموزان متناسب باشد.

معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور اظهار کرد: دانش آموزان توانمند ی های متفاوتی دارند باید به تفاوت های فردی آنها و سبک های مختلف یادگیری در کتاب ها ی آموزشی توجه شود.

فریبا کیا خاطر نشان کرد: کتاب باید با مخاطب ارتباط و تعامل برقرار کند و با ایجاد سوال و تفکر در دانش آموز ذهن او را از حالت انفعالی به فعالیت وا دارد.

انتهای پیام/
منبع: وزارت آموزش و پرورش

نـظـرات