وی با اشاره به اینکه آموزش ارتقای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد، افزود: فراگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نقش به‌سزایی در ایجاد زمینه‌های اشتغال پایدار برای جوانان آینده‌ساز نظام و جویای کار و همچنین توانمندسازی و تربیت نیروهای فعال و جذب آنها در بازار کار دارد.

امام جمعه بهشهر با بیان اینکه تأکید مقام معظم رهبری بر این قبیل کارها و مقاومت از درون کشور و بی‌نیازی برون است، گفت: اثرات آموزش موفق مراکز فنی و حرفه‌ای، ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی، افزایش تولید، افزایش درآمد افراد جامعه، تقویت بنیه اقتصادی خانوارها و کاهش بیکاری و استفاده از عوامل رها شده بیکاری است.

وی در پایان با اشاره به اینکه کشورهایی در چرخه تولید و اشتغال موفق عمل کرده‌اند که از سیستم فنی و حرفه‌ای قوی بهره‌مند بوده‌اند، افزود: تعامل بیشتر نهادهای فعال در شهرستان نقش مهمی در جهت اعتلای مهارت و اشتغال جوانان دارد.

جباری تصریح کرد: با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن در شرایط کنونی کشور موضوع آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند به‌عنوان یک  پایه مهم اقتصاد مقاومتی به‌شمار آید.