کـد خبـر : 8421
تـاریخ انتـشـار : ۲۷ آبان ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۹:۵۱ ق.ظ
نسـخه چاپـی

هم اندیشی مهارت آموزی و کار آفرینی در سازمان پژوهش

هم اندیشی مهارت آموزی و کار آفرینی در سازمان پژوهش برگزار شد.

هم اندیشی مهارت آموزی و کار آفرینی در سازمان پژوهش

به گزارش خبرگزاری ایونا، هم اندیشی مهارت آموزی و کار آفرینی در سازمان پژوهش برگزار شد.

 

انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری پانا

نـظـرات