کـد خبـر : 8139
تـاریخ انتـشـار : ۲۳ آبان ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۹:۰۰ ق.ظ
نسـخه چاپـی

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور :

سواد آموزی؛ کسب مهارت برای بهبود زندگی است

باقرزاده سواد آموزی را کسب مهارت برای بهبود زندگی توصیف کرد و افزود:فردی که بی سواد است هم آسیب پذیر است و هم آسیب رسان و در واقع نه مهارت و سواد کسب در آمد و سرمایه گذاری،نه سواد اجتماعی و نه سواد بهداشتی دارد و اصول خود مراقبتی را نمی داند.

سواد آموزی؛ کسب مهارت برای بهبود زندگی است

به گزارش خبرگزاری ایونا، علی باقرزاده در جمع اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش استان خراسان رضوی اظهار داشت: مدرسه تجلی گاه احقاق حق سواد آموزی است و در شرایط امروز علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته برای اجباری سازی قانون آموزش باید شرایطی فراهم شود که این قانون از حالت اختیاری خارج شود.

وی افزود: بر طبق آمارها حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ میلیون بی سواد در گروه سنی کودکان یعنی زیر ۱۷ سال در دنیا زندگی می کنند که به دلایل مختف از چرخه آموزش و پرورش خارج می شوند که مهم ترین این دلایل اقتصادی است که ۵۳ درصد افراد به همین دلیل از این چرخه خارج می شوند اما عوامل دیگری همچون عوامل فردی،و اجتماعی و عوامل مربوط به مدرسه نیز در این امر دخیل است و ما در آموزش و پرورش همه ساله تمام تلاش خود را به همان دلایل مربوط به مدرسه معطوف می سازیم چراکه در عوامل دیگر نمی توانیم دخالت مستفیم داشته باشیم.

باقرزاده سواد آموزی را کسب مهارت برای بهبود زندگی توصیف کرد و افزود:فردی که بی سواد است هم آسیب پذیر است و هم آسیب رسان و در واقع نه مهارت و سواد کسب در آمد و سرمایه گذاری،نه سواد اجتماعی و نه سواد بهداشتی دارد و اصول خود مراقبتی را نمی داند.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور با اشاره به چالش های پیش روی این سازمان تصریح کرد: فرصت دوم یادگیری که از آن با عنوان آندراگوژی یاد می شود علم و هنری متفاوت از پداگوژی است که در هیچ کدام از کشورهای دنیا تعطیل نشده است اما با توجه به طولانی شدن نهضت سواد آموزی در ایران این تصور می رود که این کمپین اجتماعی در ماموریت خود دچار اختلال بوده است که این تصور دور از واقعیت است و اگر به نرخ جابجا شده بی سوادی در کشورها توجه کنیم به موفقیت نهضت پی خواهیم برد.

معاون وزیرآموزش و پرورش تاکید کرد: نیروی انسانی اولین چالش ما در حوزه سواد آموزی است اما به شخصه مصداقی سراغ ندارم که دولتی در این حوزه مشارکت نداشته باشد و همچنین متکفل اصلی این کار باشد و لذا کار در این حوزه نباید لزوما منجر به استخدام افراد گردد.

وی ادامه داد: مدیریت دولتی یکی دیگر از چالش های پیش روست که در واقع بسیاری از محدودیت های ما از همین مسئله نشات می گیرد البتهدر شرایط برون سپاری اگرچه در بحش عملیاتی  نیروی مستقیم نداریم اما باید نطارت ها را قوی کنیم تا استانداردها تامین شود و کیفیت تضمین گردد و منابع نطارتی را به بهانه چابک سازی حذف نکنیم.

باقرزاده همچنین از رشد ۲٫۸۵ درصدی نرخ رشد سوادآموزی طی سال های ۹۱ تا ۹۵ خبر داد و خاطر نشان کرد: در حالی به این رشد دست یافته ایم که طی سال های ۸۶ تا نود، ۲درصد رشد سواد آموزی را داشته ایم و نرخ بی سوادی در ۱۳ استان طی سال های ۸۶ تا ۹۰ افزایش پیدا کرده است که البته در حال حاضر نیز طبق سرشماری سال نود و پنج ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار بی سواد مطلق و ۱۱ میلیون نفر کم سواد در سطح کشور داریم.

وی همچنین افزود: در حالی که رتبه پنجم المپیادها در دنیا و رتبه اول در این حوزه را در منطقه داریم و همچنین در سرعت رشد علمی در دنیا اول هستیم اما میانگین تحصیل شهروندان ما ۸ سال است در حالی که شرایط ۱۲ سال تحصیل رایگان برای همه فراهم شده است.


انتهای پیام/

منبع: فارس

نـظـرات