کـد خبـر : 8075
تـاریخ انتـشـار : ۲۲ آبان ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۶:۲۷ ب.ظ
نسـخه چاپـی

عضو شورای شهر بندرانزلی در گفتگوی اختصاصی با ایونا؛

بازار کار افراد مدرک دار بدون مهارت در آینده محدودتر می شود

زنجانخواه می گوید: با توجه به توسعه فناوری ها و بخصوص فناوری اطلاعات در جهان و تغییر مسیر درآمدی جوامع، در آینده ای نه چندان دور، افراد دارای مدرک اما بدون مهارت، همانند کارگران ساده در برابر کارگران فنی و استادکار معنا خواهند یافت و بازار کارشان هر روز محدودتر خواهد شد.

بازار کار افراد مدرک دار بدون مهارت در آینده محدودتر می شود

بهمن زنجانخواه – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو پنج دوره شورای اسلامی شهر بندرانزلی با خبرنگار خبرگزاری ایونا در این شهر، درباره مهارت، مهارت آموزی و فرهنگ مهارت محوری گفتگو کرده است که متن آن به شرح زیر است:

*توسعه آموزش مهارتی در جامعه به چه مولفه هایی نیاز دارد؟

– در ابتدا باید گفت که این نیازسنجی از جامعه است که مسیر برنامه ریزی آموزشی و توسعه مهارتی را مشخص می کند و مسلماً در مسیر صحیح، همکاری های سازمانی و بین سازمانی می تواند یکی از مولفه های اثر بخش باشد. اگر چه با توجه به تجربیات گذشته به نظر می رسد الگوهای پیشین آموزشی در راستای تأمین نیازمندی های جامعه نبوده اند.

* برای مهارت آموزی فارغ التحصیلان بیکار چه باید کرد و چه سیاستی را باید پیش گرفت؟

– یکی از برجسته ترین نقاط ضعف سیستم آموزشی از دیرباز تأکید بیش از حد بر محفوظات ذهنی بوده است. به همین علت نظام آموزشی با تغییر مقطعی در سیستم آموزشی و ایجاد دوره راهنمایی تحصیلی، ایجاد هنرستان های فنی، طرح کار و دانش، توسعه مراکز فنی و حرفه ای، طرح نظام واحدی در دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی در پی تغییر نظام آموزشی و تبدیل آن به نظام کارآمد بود. بطور کلی نظام آموزشی باید از دوره ابتدائی با کادر مجرب که دانش لازم را دارند در یک پیوستگی سیستمی با نظام دبیرستانی که براساس نیاز سنجی جامعه بر مبنای الگوی برنامه های توسعه بلند مدت کشور بنا گردیده لحاظ شود. همکاری مدارس با مراکز کارگاهی و کارخانه ای، ایجاد روحیه پذیرش مسئولیت اجتماعی توامان با دانش افزایی و کارآمدی می تواند یک راه برای توانمندسازی و مهارت پذیری جامعه باشد. جامعه توسعه یافته باید دارای انسان های توسعه یافته باشد و نمی توان ادعا کرد که به توسعه به عنوان یک هدف توجه داریم ولی از توسعه مهارتی نیروی انسانی غفلت شود.

* آیا از زمان دانش آموزی مهارت های شغلی و زندگی آموزش داده می شود؟

– متأسفانه نظام آموزشی ما در حال حاضر مسیر روشنی در مهارت آموزی پیش رو ندارد و نگاه سیستماتیک به این مقوله بسیار ضعیف است. لذا باید برای تبدیل شدن مهارت آموزی به یک رفتار پایدار اجتماعی برنامه ریزی کرد.

* فارغ التحصیلان چقدر از آموزش هایی که در نظام آموزشی دریافت کرده اند می توانند برای اشتغال خود استفاده کنند؟

– قطعاً اگر نظام آموزشی ما پویایی لازم را داشت نباید شاهد این خیل عظیم از بیکاران بی مهارت می بودیم. متأسفانه مهارت آموزی در سیستم آموزشی ما هنوز جایگاه قابل قبولی ندارد. هر چند توسعه هنرستان ها، کار و دانش و مراکز فنی و حرفه ای تا حدی اجرایی شده ولی به دلیل ضعف فرهنگ مهارت آموزی در جامعه، تعداد کمی از فارغ التحصیلان دوره های مهارتی دارای توانایی های کافی برای بدست آوردن شغل و کارآفرینی هستند و این تعداد با نیازهای جامعه فاصله معناداری دارد و موجب گسترش بیکاری دانش آموختگان گردیده است.

* کسانی که صرفاً یک مدرک دریافت می کنند چقدر می توانند به اشتغال خود امیدوار باشند؟

– با توجه به توسعه فناوری ها و بخصوص فناوری اطلاعات در جهان و تغییر مسیر درآمدی جوامع، در آینده ای نه چندان دور، افراد دارای مدرک اما بدون مهارت، همانند کارگران ساده در برابر کارگران فنی و استادکار معنا خواهند یافت و بازار کارشان هر روز محدودتر خواهد شد.

* آیا در این شهر از کارآفرینان نمونه و تولید کنندگان موفق حمایت های مادی و معنوی می شود؟

– چند سالی است با برگزاری سمینارها و جشنواره ها تحرکاتی در این زمینه دیده می شود لیکن به دلیل فشارهای اقتصادی و سیاسی و بعضاً تصمیمات جزیره ای و مقطعی این حمایت ها کارآمدی لازم را نشان نمی دهند.

* اولویت شما برای تحصیل فرزندتان دانشگاه های فنی و کاربردی است یا دانشگاه های نظری؟

– خوشبختانه فرزندان اینجانب مراحل اولیه تحصیل را طی کرده و دارای مدارک لازم می باشند. البته توجه اینجانب به فراگیری دانش ریاضی فرزندانم به دلیل اعتقاد به دانش ریاضی به عنوان زیر بنای علم هستی و علم بنیادی بوده و معتقدم هندسه هستی در نظام خود علم ریاضی را جای داده است. البته مهارت آموزی به طبع لازمه زندگی امروز می باشد که امیدوارم در این مسیر گام های موثری توسط نظام آموزشی و خانواده ها بر اساس نیاز سنجی جامعه برداشته شود.

انتهای پیام/#

نـظـرات