کـد خبـر : 22767
تـاریخ انتـشـار : ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۹:۱۲ ق.ظ
نسـخه چاپـی

برای سال ۹۷ صورت می گیرد؛

راه اندازی رشته ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه اراک

دانشگاه اراک در سال ۹۷ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی پذیرش می کند.

راه اندازی رشته ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه اراک

به گزارش خبرگزاری ایونا، به نقل از دانشگاه اراک، وزارت علوم مجوز پذیرش دانشجو برای رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی را به دانشگاه اراک اعطا کرد.

پذیرش در این رشته از سال تحصیلی ۹۷ اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/

نـظـرات