کـد خبـر : 22707
تـاریخ انتـشـار : ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۳:۲۲ ب.ظ
نسـخه چاپـی

استاندارتأکید کرد

نقش مهم پژوھش‌ھای علمی و دانشگاھی برای توسعه سیستان و بلوچستان

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ھمکاری و تعامل کاربردی میان دانشگاه، فنی و حرفه‌ای و بخش خصوصی برای توسعه استان و ایجاد اشتغال پایدار در استان ضروری است.

نقش مهم پژوھش‌ھای علمی و دانشگاھی برای توسعه سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری ایونا، «سید دانیال محبی» در دیدار با شماری از مشاوران جوان فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی در استانداری برگزار شد، با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌ھای جوانان و بانوان و جوانگرایی در رده‌ھای اجرایی و مدیریتی گفت: افزایش تخصص و مهارت جوانان به‌عنوان نیروی محرکه و ظرفیت قابل استفاده در چرخه توسعه کشور باید به طور فزاینده افزایش  یابد.

 

وی با بیان این‌که نقش پژوھش‌ھای علمی و دانشگاھی برای توسعه استان ضروری است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و آموزش مهارت‌ھا باید متناسب با این پژوھش‌ھا باشد تا ضمن ایجاد توسعه در استان، زمینه اشتغال پایدار برای جوانان فراھم شود.

استاندار سیستان و بلوچستان با یادآوری نقش جوانان در تعیین سرنوشت کشور در دوران ھشت سال دفاع مقدس اظھار کرد: جوان و جوان محوری با ھدف تربیت مدیران جوان کارآمد و متخصص، در پیشرفت و تضمین آینده استان یک ضرورت است.

محبی با بیان این‌که سیستان و بلوچستان به تحول در نسل جدید متناسب با ضرورت‌ھا نیاز دارد، تصریح کرد: نسل جوان به عنوان نیروی فعال و متحرک سرمایه انسانی، می‌تواند در رفع موانع نقش موثری ایفا کند.

در ابتدای این نشست، شماری از مشاوران جوان فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی استان در گفت‌وگویی صریح، مهم‌ترین خواسته‌ھا و دغدغه‌ھای خود را با استاندار در میان گذاشتند.

لزوم چاره‌اندیشی برای معضل بیکاری جوانان، توجه به کارآفرینی و مهارت‌آموزی در روستاھا، حمایت از سازمان‌ھای مردم نهاد در زمینه کارآفرینی، تدوین سند آمایش سرزمین، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی و وابسته، برندسازی تولیدات و محصولات کشاورزی استان، تأمین زیرساخت‌ھای گردشگری و توجه بیشتر به این صنعت، افزایش اعتبارات دھیاری‌ھا برای راه‌اندازی خانه‌ھای بوم‌گردی در نقاط گردشگری، رفع موانع و فرایندھای دست و پا گیر در حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران، توجه به آموزش و توانمندسازی نیروھای بومی متناسب با برنامه‌ھا و اھداف توسعه سواحل مکران از مهم‌ترین مباحث و پیشنهادھای مشاوران جوان با استاندار سیستان و بلوچستان بود.

انتهای پیام/

نـظـرات