کـد خبـر : 22390
تـاریخ انتـشـار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۳:۴۹ ب.ظ
نسـخه چاپـی

دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور ازنظر پروژه‌های مشترک بین‌المللی

مقام اول تعداد برنامه‌های مشترک دانشگاه‌های ایران با محققان خارجی اعم از راهنمایی مشترک دانشجو، دوره‌های مشترک آموزش، طرح‌های تحقیقاتی مشترک به دانشگاه تهران اختصاص دارد.

دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور ازنظر پروژه‌های مشترک بین‌المللی

به گزارش خبرگزاری ایونا، بر اساس میزان برنامه‌های مشترک دانشگاه‌ها با محققان خارجی اعم از راهنمایی مشترک دانشجو، دوره‌های مشترک آموزش، طرح‌های تحقیقاتی مشترک در سال جاری، دانشگاه تهران با ۳۲۰ طرح در صدر دانشگاه‌های ایران قرار دارد.

 

بعد از دانشگاه تهران، دانشگاه‌های صنعتی شریف با ۱۱۵ طرح، دانشگاه علامه طباطبایی با ۷۳ طرح، دانشگاه تبریز با ۴۵ طرح، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۴۲ طرح، دانشگاه شیراز با ۳۳ طرح و دانشگاه علم و صنعت با ۳۱ طرح در رده‌های بعدی قرار دارند.

 

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، تعداد طرح‌های بین‌المللی دانشگاه تهران بیش از دو سوم مجموع سایر دانشگاه‌های ایران است.

 

تعداد برنامه‌های مشترک با محققان

دانشگاه‌ها

ردیف

۳۲۰

تهران

۱

۱۱۵

صنعتی شریف

۲

۷۳

علامه طباطبایی

۳

۴۵

تبریز

۴

۴۲

صنعتی امیرکبیر

۵

۳۳

شیراز

۶

۳۱

علم و صنعت

۷

۲۶

تربیت مدرس

۸

۲۵

اصفهان

۹

۲۲

زنجان

۱۰

۱۷

صنعتی اصفهان

۱۱

۱۷

فردوسی مشهد

۱۲

۱۳

خوارزمی

۱۳

۵

الزهراء (س)

۱۴
انتهای پیام/

نـظـرات