کـد خبـر : 22025
تـاریخ انتـشـار : ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۴:۱۴ ب.ظ
نسـخه چاپـی

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

جانشین وزیر علوم در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارتخانه منصوب شد

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، معاون پژوهش و فناوری این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان جانشین خود در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت علوم منصوب کرد.

جانشین وزیر علوم در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارتخانه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری ایونا، به نقل از وزارت علوم، منصورغلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان جانشین خود در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت علوم منصوب کرد، درمتن حکم وزیر علوم آمده است:

به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی، با توجه به پیشینه علمی و تجارب اجرایی، به موجب این حکم به سمت جانشین اینجانب در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شوید.

بایسته است با هماهنگی و همفکری با معاونت ها، مراکز و واحدهای تابعه، برنامه های راهبردی و اجرایی وزارت را در چارچوب سیاست های ابلاغی، به خصوص به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان، توسعه کارآفرینی و کیفی سازی منابع انسانی و علمی کشور، تدوین و با ارائه شاخص های سنجش برای هر یک از برنامه ها و زمان بندی تحقق آنها، کیفیت پیشرفت در مسیر را ترسیم کنید.

ضروری است عملکرد ستاد در اجرای طرح ها و چالش های موجود به طور مستمر و یکپارچه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش شود.

انتهای پیام/

نـظـرات