کـد خبـر : 22016
تـاریخ انتـشـار : ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۳:۵۷ ب.ظ
نسـخه چاپـی

معاون وزارت علوم خبر داد؛

تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه دانشگاه ها/ پرداخت تا پایان هفته

معان اداری و مالی وزارت علوم گفت: بودجه دانشگاه ها برای سال ۹۶ به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص داده شد.

تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه دانشگاه ها/ پرداخت تا پایان هفته

به گزارش خبرگزاری ایونا، حسین عسگریان ابیانه گفت: از سوی سازمان برنامه، بودجه دانشگاه ها در سال ۹۶ به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص داده شده است.

وی افزود: این موضوع به تمامی دانشگاه ها اعلام شده است.

معاون اداری و مالی وزارت علوم خاطرنشان کرد: باتوجه به تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه بنابراین باید مراجع ذیربط بودجه مربوطه را به دانشگاه ها پرداخت کند.

عسگریان تاکید کرد: پیش بینی می شود تا پایان هفته جاری این بودجه به دانشگاه ها اختصاص داده شود.

انتهای پیام/

نـظـرات