کـد خبـر : 21903
تـاریخ انتـشـار : ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۳۴ ق.ظ
نسـخه چاپـی

اطلاع‌نگاشت؛

سفارش درباره راهیان نور

پنج سفارش امروز رهبرانقلاب درباره راهیان نور به شرح زیر است.

سفارش درباره راهیان نور

به گزارش خبرگزاری ایونا، سفارشات رهبر انقلاب اسلامی درباره راهیان نور در تصویر آورده شده است.

انتهای پیام/

نـظـرات