کـد خبـر : 21769
تـاریخ انتـشـار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۲:۲۳ ب.ظ
نسـخه چاپـی

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

کارآفرینی در اسناد آمایش سرزمینی مورد توجه قرار بگیرد

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان بخشی نگری به حوزه اشتغال را یکی از ایرادهای جدی در کشور دانست و اظهار داشت: نگاه به اشتغال و کارآفرینی مستلزم یک نگاه فرابخشی است که باید در اسناد آمایش سرزمینی مورد توجه قرار بگیرد .

کارآفرینی در اسناد آمایش سرزمینی مورد توجه قرار بگیرد

به گزارش خبرگزاری ایونا، عباس مرادی در مراسم تجلیل از تیم های مناظره دانشجویی اشتغال و کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی کشور در بندرعباس با اشاره به اینکه رقم بیکاری در کشور نگران کننده است، اظهار داشت: یکی از فرصت های مناسب تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی موضوع اشتغال و کارآفرینی در این دانشگاه است اما نگاه بخشی نگری به این حوزه یکی از ضعف های جدی است.

مدیر طرح آمایش سرزمینی استان هرمزگان با اشاره به لزوم تدوین و عملیاتی شدن سند توسعه آمایش کشور ابراز کرد: دولت اصرار دارد که این سند سریع تر تدوین و عملیاتی شود بنابراین اگر قرار است نقش دانشگاه های علمی کاربردی به عنوان دانشگاه کارآفرین در اسناد بالادستی مشخص شود باید جایگاه آموزشی این دانشگاه نیز در اسناد آمایش استانی و ملی تعریف شود.

مرادی ادامه داد: در اجرای این طرح اگر همه مولفه های آموزشی، فرهنگی، محیطی، مالی و قوانین و سیاست ها در کنار هم دیده شود به یک توسعه پایدار دست می یابیم.

وی یادآور شد: اگر می خواهیم یک طرح ملی را در خصوص نقش آفرینی دانشگاه علمی کاربردی در حوزه اشتغال تعریف و تدوین کنیم باید در سند آمایش ملی این جایگاه برای دانشگاه مشخص شود که به تبع آن در استان ها این موضوع عملیاتی خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان با اشاره به طرح های تعریف شده در توسعه سواحل مکران تاکید کرد که دانشگاه ها این طرح را در برنامه ها و اسناد توسعه خود مدنظر قرار دهند.

 

 

انتهای پیام/

نـظـرات