کـد خبـر : 21749
تـاریخ انتـشـار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۱:۵۶ ق.ظ
نسـخه چاپـی

رئیس دانشگاه اصفهان؛

افزایش رشد ۳۵ درصدی پژوهش در دانشگاه اصفهان

رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به فعالیت های پژوهشی و رویکرد آن گفت: رتبه دانشگاه اصفهان در رتبه بندی های آموزشی، پژوهشی، بین المللی و فرهنگی در نظام های جدید جزء هزار دانشگاه برتر جهان بوده و خوشبختانه جزء ۱۰ دانشگاه برتر کشور هستیم.

افزایش رشد ۳۵ درصدی پژوهش در دانشگاه اصفهان

به گزارش خبرگزاری ایونا، هوشنگ طالبی اظهار کرد: فعالیت های پژوهشی دانشگاه شاخه ها و گستردگی زیادی دارد، اما عمده پژوهش ها بر مبنای نیازهای اساسی جامعه اعم از مسائل آب، انرژی و محیط زیست بوده است.

وی در خصوص میزان افزایش این پژوهش ها طی سال گذشته، ادامه داد: مجموعا نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد پژوهشی داشته ایم و برای پیشبرد امور بودجه خوبی برای خرید تجهیزات آزمایشگاه اعم از داخلی و خارجی در نظر گرفته ایم و امید به پیشرفت بیشتر در سال آتی داریم.

رئیس دانشگاه اصفهان تصریح کرد: رتبه دانشگاه اصفهان در رتبه بندی های آموزشی، پژوهشی، بین المللی و فرهنگی در نظام های جدید جزء هزار دانشگاه برتر جهان بوده و خوشبختانه جزء ۱۰ دانشگاه برتر کشور هستیم.

انتهای پیام/

نـظـرات