کـد خبـر : 21636
تـاریخ انتـشـار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۲:۲۵ ب.ظ
نسـخه چاپـی

اینفوگرافی

رشته مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای

رشته مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود.

رشته مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای

به گزارش خبرگزاری ایونا، اینفوگرافی رشته مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای که در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود، در تصویر آورده شده است.

انتهای پیام/

نـظـرات