کـد خبـر : 21633
تـاریخ انتـشـار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۲:۱۹ ب.ظ
نسـخه چاپـی

اینفوگرافی

رشته سینما _ بدلکاری

رشته سینما _ بدلکاری در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود.

رشته سینما _ بدلکاری

به گزارش خبرگزاری ایونا، اینفوگرافی رشته سینما _ بدلکاری که در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود، در تصویر آورده شده است.

انتهای پیام/

نـظـرات