کـد خبـر : 21603
تـاریخ انتـشـار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۹:۲۰ ق.ظ
نسـخه چاپـی

مشاور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور:

مدارس کارآفرین در حوزه دختران در دستور کار شورای عالی مناطق آزاد کشور قرار دارد

مشاور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: مدارس کارآفرین در حوزه دختران در جهت کسب مهارت های آموزشی در دستور کار شورای عالی مناطق آزاد کشور قرار دارد.

مدارس کارآفرین در حوزه دختران در دستور کار شورای عالی مناطق آزاد کشور قرار دارد

به گزارش خبرگزاری ایونا، «معصومه حجتی» در حاشیه افتتاح چهارمین نمایشگاه کارآفرینی زنان در منطقه آزاد ماکو، گفت: شورای عالی مناطق آزاد امسال بر روی توسعه فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران و گسترش کسب و کار متمرکز شده است.

وی ادامه داد: در حوزه زنان نیز تمرکز برروی کارآفرینی، اشتغال و در دسترس قرار دادن منابع مالی برای مشاغل خرد خانگی است.

وی در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد در فعالیت‌های نمایشگاهی گفت: ثمره فعالیت‌ها و اهداف خواسته شورای عالی مناطق آزاد در چهارمین نمایشگاه کارآفرینی زنان در منطقه آزاد تجاری _صنعتی ماکو به منصه ظهور رسیده است.

مشاور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در امور زنان و حقوق شهروندی مدارس در ادامه بر برنامه‌های آتی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مدارس کارآفرین در حوزه دختران در جهت کسب مهارت‌های آموزشی در دستور کار این نهاد قرار دارد.

حجتی بر تفاهم‌نامه فی‌مابین صندوق کارآفرینی و شورای عالی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: هدف از این تفاهم‌نامه ایجاد زمینه‌ها برای در دسترس قرار دادن منابع برای مشاغل خرد خانگی است.

انتهای پیام/

نـظـرات