کـد خبـر : 21592
تـاریخ انتـشـار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۴۷ ق.ظ
نسـخه چاپـی

در راستای طرح خودکفایی اساتید متخصص

دوره دانش افزایی اساتید مهارتی شهرستان ها برگزار میشود

دوره دانش افزایی مهارتی شهرستان ها در راستای طرح خودکفایی اساتید متخصص در مهارت های کاربردی رایانه به همت مرکز آموزش های مهارتی حوزه علمیه خراسان پنجشنبه و جمعه در مشهد برگزار می شود.

دوره دانش افزایی اساتید مهارتی شهرستان ها برگزار میشود

به گزارش خبرگزاری ایونا، دوره دانش افزایی مهارتی شهرستان ها در راستای طرح خودکفایی اساتید متخصص در مهارت های کاربردی رایانه برای پژوهش و آشنایی با نرم افزارهای علوم اسلامی به همت مرکز آموزش های مهارتی حوزه علمیه خراسان به مدت دو روز در روز های پنجشنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ اسفند ۹۶ در مشهد برگزار می شود.
این طرح با هدف تامین اساتید در شهرتسان ها می باشد تا ظرفیت همکاری های کاربردی در استان خراسان رضوی با کیفیت در مدراس علمیه برگزار شود زیرا توجه به شهرستان ها در اولویت کار می باشد.
بنابراین، در هفته جاری اساتید مدعو از شهرستان ها و مشهد دوره را به پایان خواهند رساند و مجوز تدریس رشته مورد نظر را دریافت خواهند کرد.

انتهای پیام/

نـظـرات