کـد خبـر : 21537
تـاریخ انتـشـار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۳:۱۱ ب.ظ
نسـخه چاپـی

مقام معظم رهبری

ماموریت دانشگاه برای تحقق تمدن

علم مهمترین ابزار پیشرفت و اقتدار ملی است، این امر مسلم است.

ماموریت دانشگاه برای تحقق تمدن

به گزارش خبرگزاری ایونا، دانشگاه مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور است. چه چیزی از این مهمتر است؟
غربی ها برای کشورهای جهان سوم برنامه ریزی کرده اند، برای تقویت آدم هایی که در این کشورها با اخلاق و شیوه و سبک زندگی آنها تربیت بشوند و رشد کنند و اداره آن کشور را به عهده بگیرند.
برای دانشگاه های ما هم آنها اینچنین برنامه هایی داشتند و میخواستن دانشگاه ما پلی باشد برای هر آنچه که غربی ها مایلند در ایران اتفاق بیافتد.
اما این نشد…

 

 

 

انتهای پیام/

نـظـرات