کـد خبـر : 21450
تـاریخ انتـشـار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۳:۲۰ ب.ظ
نسـخه چاپـی

مدرس دانشگاه‌های اردبیل:

ارتباطات دانشجویی باید به سمت دانش بنیان حرکت کند

به همت مرکز مطالعات فرهنگی و نیاز سنجی معاونت فرهنگی نشست دانشجویی “دانشجو و ارتباطات در محیط دانشگاهی” در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد.

ارتباطات دانشجویی باید به سمت دانش بنیان حرکت کند

به گزارش خبرگزاری ایونا، صبح امروز در نشست دانشجویی “دانشجو و ارتباطات در محیط دانشگاهی” که در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد، حسین بشیری گیوی، مدرس دانشگاه‌های استان اردبیل با بیان اینکه ارتباطات دانشجویی در برهه‌های مختلف دارای مطالبات خاصی بوده است اظهار کرد: تا دهه ۴۰ ارتباطات دانشجویی و مطالبات آنها سیاسی بوده و پس از آن به سمت انجمن‌های اسلامی سوق پیدا کرد اما اکنون این ارتباطات باید به سمت دانش بنیان حرکت کند.

وی بر ضرورت تشکیل ۵ حلقه جهت تحقق ارتباطات دانش بنیان در کشور تأکید کرد و افزود: حلقه اول علم دانشگاهی، حلقه دوم فناوری، حلقه سوم تجاری سازی، حلقه چهارم تولید انبوه و حلقه پنجم بازاریابی است که پارک علم و فنآوری و شرکت‌های زیرمجموعه، این حلقه‌ها را به هم وصل می‌کنند.

محقق و پژوهشگر علوم اجتماعی با اشاره به برخی مزایا و امتیازات شرکت‌های دانش بنیان تصریح کرد: معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال، تأمین تمام یا بخشی از هزینه‌های تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر اساس عقود شرعی از مزایای شرکت‌های دانش بینان است.

بشیری اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را از دیگر مزایای شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد.

وی با اشاره به لزوم ارتباطات علمی در محیط دانشگاهی ادامه داد: مسیر توسعه و پیشرفت الزاما از توسعه علم میان طبقه دانشمندان عبور نمی‌کند بلکه باید مطالعه کرد که چگونه می‌توان ارتباطات علمی را در جامعه، و علم و فناوری را برای جامعه و در تعامل با مردم و محیط برقرار کرد.

مدرس دانشگاه‌های اردبیل تأکید کرد: دانشجویان به عنوان محققان و دانشمندان آینده از طرفی باید مردم جامعه خودشان را متقاعد کنند که کار ما مفید به حال جامعه است تا این تولیدات علمی مورد توجه قرار گیرد و از طرفی دیگر باید توجه کسانی که حاکمیت امور را مدیریت کرده و سیاستگذار هستند به کارهایی که این افراد انجام می دهند جلب شود که اگر چنین نشود و امکان کار برای محققان و دانشجویان و دانش پژوهان صورت نگیرد، نمی‌توانند فعالیت‌ها را پیش ببرند.

وی حمایت مالی و تسهیل شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی تجاری‌سازی دانش و فناوری به‌ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته، صادرات خدمات فنی و مهندسی و راه‌اندازی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی را از تأکیدات ماده ۱۷ قانون توسعه پنجم کشور عنوان کرد.

بشیری ترویج علم را کاری تخصصی خواند و گفت: این ترویج همان ترویج تفکر علمی در جامعه بوده و منظور از جامعه همه مردم هستند که مسیر آن، رسانه تخصصی در حوزه علم و فناوری است.

انتهای پیام/

نـظـرات