کـد خبـر : 21386
تـاریخ انتـشـار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۰:۲۱ ق.ظ
نسـخه چاپـی

گسترش همکاری بین المللی سازمان فنی حرفه ای و بنیاد مهارت آلمان،

نشست همکاری بخش بین الملل سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور با بنیاد مهارت آلمان برگزار شد

نشست مسئول امور بين الملل سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با مسؤولان آلماني پروژه همکاری سه جانبه اين سازمان با اتاق ايران و بنياد آموزش و مهارت آلمان در راستاي اجراي اين پروژه امروز پانزدهم اسفندماه سال جاري برگزار شد.

نشست همکاری بخش بین الملل سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور با بنیاد مهارت آلمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری ایونا، سيدفخرالدين رحماني، مسؤول امور بين الملل اين سازمان از اطلاع رساني و بازتاب خوب تفاهم نام سه جانبه مذكور در سطح كشور خبر داد.

وي اظهار اميدواري كرد كه با اجراي اين پروژه شاهد تغيير نگرش در سازماندهي و ساختار آموزش فني و حرفه اي باشيم.

رحماني با بيان اينكه سيستم آموزشي گذشته نياز بازار كار را تأمين نمي كند بر به روز رساني آموزش هاي فني وحرفه اي و توسعه پروژه مذكور در سطح ملي تأكيد كرد.

اکارد اشلبرگر مشاوره پروژه همکاری سه جانبه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با اتاق ايران و بنياد آموزش و مهارت آلمان حضور فعال كارشناسان اين سازمان در كارگاه آموزشي دو روزه اخير نشان از عزم جدي سازمان در اجراي اين پروژه است.

وي افزود: حضور فعال و مشاركت جدي كارشناسان سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور در كارگاه آموزشي مذكور كمك كرد تا تصوير روشني از اين سازمان در راستاي اجراي پروژه داشته باشم.

اکارد اشلبرگر گفت: در ارتباط با فعال سازي بخش خصوصي، سيستم آموزشي كشور آلمان مؤلفه هاي دارد كه مي تواند در فعال كردن بخش خصوصي ايران نيز كمك كند.

وي تأكيد كرد: ستاد و ادارات كل سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بايد كيفيت آموزش هاي فني وحرفه اي را تضمين كنند و اين مستلزم همكاري نزديك اين سازمان با بخش خصوصي است.

مسؤول آلماني پروژه مذكور گفت: قرار است پروژه در چند استان به صورت پايلوت اجرا شود و نتايج آن به عنوان الگوي آموزشي در سطح ملي توسعه يابد.

بنا بر اين گزارش، به منظور اجرايي شدن قرارداد سه جانبه يك كارگاه آموزشي دو روزه سيزدهم وچهاردهم اسفند ماه سال جاري توسط مدرس آلماني با مشاركت اتاق ايران و سازمان آموزش فني و حرفه ي كشور برگزار برگزار شد.

انتهای پیام/

نـظـرات