کـد خبـر : 21222
تـاریخ انتـشـار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱:۱۷ ب.ظ
نسـخه چاپـی

اینفوگرافی

رشته فرآورده های زنبور عسل

رشته فرآورده های زنبور عسل در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود.

رشته فرآورده های زنبور عسل

به گزارش خبرگزاری ایونا، اینفوگرافی رشته فرآورده های زنبور عسل که در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود، در تصویر آورده شده است.

انتهای پیام/

نـظـرات