کـد خبـر : 21219
تـاریخ انتـشـار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱:۱۴ ب.ظ
نسـخه چاپـی

اینفوگرافی

رشته گاز رسانی

رشته گاز رسانی در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود.

رشته گاز رسانی

به گزارش خبرگزاری ایونا، اینفوگرافی رشته گاز رسانی که در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود، در تصویر آورده شده است.

 

انتهای پیام/

نـظـرات