کـد خبـر : 21216
تـاریخ انتـشـار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱:۱۱ ب.ظ
نسـخه چاپـی

اینفوگرافی

رشته تربیت مروج سیاسی

رشته تربیت مروج سیاسی در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود.

رشته تربیت مروج سیاسی

به گزارش خبرگزاری ایونا، اینفوگرافی رشته تربیت مروج سیاسی که در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود، در تصویر آورده شده است.

 

انتهای پیام/

نـظـرات