کـد خبـر : 21213
تـاریخ انتـشـار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱:۰۸ ب.ظ
نسـخه چاپـی

اینفوگرافی

رشته مکانیک _ مکانیک شناورهای صیادی

رشته مکانیک _ مکانیک شناورهای صیادی در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود.

رشته مکانیک _ مکانیک شناورهای صیادی

به گزارش خبرگزاری ایونا، اینفوگرافی رشته مکانیک _ مکانیک شناورهای صیادی که در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود، در تصویر آورده شده است.

انتهای پیام/

نـظـرات