کـد خبـر : 21112
تـاریخ انتـشـار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۱:۳۴ ق.ظ
نسـخه چاپـی

در دیدار با فرماندار شهرستان سراب توسط مدیرکل عنوان شد:

تاکید بر ضرورت مهارت آموزی و معرفی جایگاه فنی و حرفه ای در اشتغالزایی

یعقوب نماینده، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ، طهمورث مهدی پور، مشاور مدیرکل در حوزه آموزش و نعمت علیزاده، رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای سراب با حضور در محل فرمانداری این شهرستان با بدرشکوهی، فرماندار دیدار و گفتگو کردند .

تاکید بر ضرورت مهارت آموزی و معرفی جایگاه فنی و حرفه ای در اشتغالزایی

به گزارش خبرگزاری ایونا، نعمت علیزاده، ضمن اعلام این خبر افزود: در این دیدار، مدیر کل و فرماندار ضمن تاکید بر ضرورت مهارت آموزی در خصوص جایگاه مرکز آموزش فنی وحرفه ای سراب، بحث وگفتگو کردند.

در ادامه، ضمن حضور در کارگاههای آموزشی مرکز، از نزدیک با کارآموزان، مربیان و کارکنان دیدار وگفتگو کردند.

انتهای پیام/

نـظـرات