کـد خبـر : 21041
تـاریخ انتـشـار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۹:۳۸ ق.ظ
نسـخه چاپـی

بطحائي:

آموزش و پرورش براي مهارت آموزي سربازان آمادگي کامل دارد

وزير آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش براي اجراي طرح مهارت آموزي سربازان آمادگي کامل دارد و تجهيزات و امکانات خود را در خدمت اين طرح قرار خواهد داد.

آموزش و پرورش براي مهارت آموزي سربازان آمادگي کامل دارد

به گزارش خبرگزاری ایونا، بطحائي در حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه همکاري مهارت آموزي سربازان ميان ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت آموزش و پرورش افزود: براي اجراي اين طرح وزارت آموزش و پرورش و ستاد کل همکاري متقابلي خواهند داشت.

وي گفت: اقدام ستاد کل حرکت مبارکي است و در اين طرح وزارت آموزش و پرورش با در اختيار گذاشتن سندهاي کارشناسي و امکانات و تجهيزات نقش خود را ايفا مي کند.

وزير آموزش و پرورش افزود: در مقابل ستاد کل نيز براي آموزش سربازان طرح هايي را اجرا خواهد کرد، البته آموزش و پرورش از کارشناسان و بخشي از امکانات نيروهاي مسلح نيز بهره خواهد برد.

انتهای پیام/

نـظـرات