کـد خبـر : 21021
تـاریخ انتـشـار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۵۵ ق.ظ
نسـخه چاپـی

مسابقات مناظره اشتغال و کارآفرینی؛

مناظره گروه های علامه شهرکرد و سفیران کریمه قم با برتری گروه علامه پایان یافت

مسابقات مناظره اشتغال و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی کشور رقابت گروه های سفیران کریمه قم به عنوان موافق با گزاره “توسعه آموزش های مهارتی در بخش توسعه گردشگری و توریسم مشکل بیکاری کشور را تا حد زیادی برطرف می کند” و گروه علامه شهرکرد به عنوان مخالف با این گزاره برگزار شد.

مناظره گروه های علامه شهرکرد و سفیران کریمه قم با برتری گروه علامه پایان یافت

به گزارش خبرگزاری ایونا، در این مناظره اعضای تیم موافق با گزاره با دلایل زیر به مناظره و دفاع از گزاره خود پرداختند:
آموزش مهارتی است و ریشه حل بیکاری داشتن مهارت است.
در کشور ما مهارت آموزی انجام نشده و توسعه آموزش در جهت گردشکری بسیار حائز اهمیت است.
اگر مهارت نباشد کسب و کار نیز نداریم.
آموزش مهارتی مکفی نداریم و مدرک تحصیلی به تنهایی کافی نیست و فارغ التحصیلی که مهارت ندارد تاثیری در اشتغال ندارد.
لزوم حرکت از اقتصاد نفتی به سمت صنعت سبز آموزش های مهارتی است.
گردشگری را ما از عهد باستان داشته ایم ولی اگر در بخش گردشگری آموزش و مهارت آموزی را عملی کنیم می توانیم در این زمینه موفق شویم.
زمانی که در کشور نتوانیم به توریست ارتباط برقرار کنیم نمی توانیم از توریست بهره ببریم و اینجاست که به اهمییت مهارت پی می بریم.
در کشورهایی که بهره وری بالایی در گردشگری دارند آموزش صورت گرفته و اگر ما با همین روند پیش برویم در حال عقب گرد هستیم.
از گزاره در این مبحث نباید دور شد و اگر مهارت باشد شغل نیز وجود دارد.
استفاده از ظرفیت رسانه ها به ویژه رسانه ملی در زمینه جذب گردشگر می تواند اثربخش باشد.
با اتکا به استنادهای صورت گرفته می توان گفت اگر دولت ها سالانه ۴ درصد از وابستگی به نفت فاصله می گرفتند مشکل وابستگی به نفت ما حل شده بود.
با توسعه صنعت گردشگری می توانیم از وابستگی به نفت فاصله گرفته و یکی از آن ها مهارت آموزی و صنعت گردشگری است که نیاز به راهکارهای سازنده دارد.
در زمینه توریست در کشورهای پر گردشگر مهارت آموزی صورت گرفته است و اگر ما نیز به آن بپردازیم موفق خواهیم شد.


همچنین گروه مخالف با گزاره دلایل زیر را برای مخالفت خود از گذاره مطرح کردند:
ما باید به این نتیجه برسیم که در فاز اول مشکل حل معضل گردشگری ما نداشتن مهارت است و توسعه گردشگری منجر به اشتغال می شود.
چالش های متفاوتی در پیش روی گردشگری کشور ما وجود دارد و عدم اطلاع رسانی، فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل، شفاف نبودن برخورد ما با دنیا از این چالش ها هستند.
در حال حاضر تولید ناخالص ملی گردشگری در دنیا ۱۰ درصد است و تولید ناخالص ملی از گردشکری در کشور ما ۲/۲ درصد است.
ما دچار بحران هویت شده ایم و مشکلات اساسی در زمینه گردشگری داریم.
ما زیرساخت های لازم را نداریم و مشکلات فراوانی را در زمینه گردشگری داریم.
نمونه هایی وجود دارد که نشان می دهد که تا زیرساخت ها آماده نباشد مهارت تنها نمی تواند در زمینه گردشگر حل کند.

همه زیرساخت ها باید فراهم باشد تا گردشگران امکانات لازم را در اختیار داشته باشند.
با ساخت امکانات مورد نیاز کشور خود را می توانیم به کشور پر گردشگر تبدیل کنیم.
همه استاندارها استان خود را به عنوان قطب گردشگری معرفی می کنند ولی در آمارهای کشوری در زمینه گردشگری اشتغال زیر ۲ درصد است.
در پایان این مناظره با رأی هیئت داوران با حضور دکتر عابدینی، دکتر کوهکن و مهندس صفری و آقای دلپسند به عنوان رئیس هیئت داوران گروه علامه شهرکرد به عنوان گروه مخالف با گزاره با کسب امتیاز ۵۰۴ در مقابل گروه سفیران کریمه قم با ۴۱۷ به مرحله بعدی این رقابت ها صعود کرد.

 

مناظره گروه های آفتاب و ماشین سازی تبریز با برتری گروه آفتاب پایان یافت
ادامه مسابقات مناظره اشتغال و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی کشور رقابت گروه های ماشین سازی تبریز به عنوان موافق با گزاره “کاهش نرخ سود بانکی یکی از اصلی ترین شاخصه های رونق اقتصادی است” و گروه آفتاب از استان مرکزی به عنوان مخالف با این گزاره برگزار شد.
در این مناظره اعضای تیم موافق با گزاره با دلایل زیر به مناظره و دفاع از گزاره خود پرداختند:
نرخ سود بانکی نقش مهمی در سیاست های پولی و روابط جوامع دارد.
افزایش تولید ناخالص داخلی موتور اشتغال به حساب می آید.
عوامل زیادی در تولید ناخالصی داخلی موثرند که بالا بودن نرخ بهره بانکی نیز در این شمار است.
براساس شرایط حال سیستم بانکی بر رونق تولید اشتغال می تواند تاثیر داشته باشد که ارائه تسهیلات یکی از آن هاست که در جهت رفع معضلات اشتغال می انجامد.

در سال های اخیر بنگاه ها با کمبود تقاضا و تولید رو به رو بوده اند که با کاهش نرخ سود بانک ها می توان به تولید کمک کرد.
در کشورهای دیگر نرخ سود بسیار پایین است اما در کشور ما این رقم بسیار بالا است.
رکود شاخصه هایی دارد که امروز در کشور شاهد هستیم.
بالا بودن نرخ سود باعث تنبلی در جامعه شده که عاملی برای رکود اقتصادی به شمار می رود.
به دلیل سود بالا صاحبان سپرده تمایل دارند سود حاصله از سپرده خود را مجددا سرمایه کذاری کنند.
بهره بالا باعث می شود سرمایه گذار از تولید دست بکشد و از سود سرمایه خود به جای تولید بهره برد.
سیستم بانکی به طور مستقیم بر تولید و اشتغال تاثیر دارد.
اگر نرخ سود بانکی زیاد باشد سرمایه داران به عنوان درآمد به آن نگاه می کنند و باعث رکود اقتصادی می شود.
کشورهای پیشرفته با برنامه ریزی و اعطای تسهیلا و ایجاد اشتغال منجر به رشد اقتصادی شده اند.


همچنین گروه مخالف با گزاره دلایل زیر را برای مخالفت خود با گذاره مطرح کردند:
هدف دولت ایجاد اشتغال و تولید است.
که هدف از کاهش سود بانکی خروج سپرده های سرمایه گذاران از بانک ها بود تا سرمایه داران سرمایه های سرگردان خود را به سمت تولید سوق دهند.
احاد مردم جایی سرمایه گذاری می کنند که سود تضمینی داشته باشد و سرمایه داران به جای سرمایه گذاری در تولید سرمایه خود را در بازارهای موازی با رونق اقتصادی کشور سرمایه گذاری کردند.
با خروج سرمایه از بانک ها بانک ها قادر نشدند به تولیدکننده ها تسهیلات دهند.
کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه در زمینه اقتصادی تفاوت دارند.
حال با کاهش سود بانکی به افزایش نقدینگی رسیدیم و برخی افدام به واردات کالاهای که به تولید ضرر می زند کردند که منجر به رکود شده است.
ما باید بپذیریم کاهش سود بانکی یک متغییر است.
کاهش نرخ سود بانکی متغییر اصلی به سود بانکی است که افزایش یا کاهش 
درآمد ملی را در پی دارد.
رونق کسب و کار یک جمع بندی عمومی را می طلبد.
ما هم با کاهش سود بانکی موافقیم ولی موثرترین راهکار رونق اقتصادی نیست.
ما در زیرساخت ها بسیار خوب هستیم ولی مدیریت نداریم.
نظام مالیاتی بهترین عامل رونق اقتصادی است و منجر به درآمد سرشار دولت می شود.
بیشتر صنایع بزرگ در اطراف شهرهای بزرگ قرارگرفتهداند که عدالت اجتماعی پراکندگی صنایع بزرگ را می طلبد.
نرخ ارز مرز بین کشور ما و سایر کشورها است که برابری آن با دیگر کشورها منجر به جذب گردشکر و سرمایه به کشور می شود.
در پایان این رقابت با رأی هیئت داوران با حضور دکتر عابدینی، دکتر خشنود و مهندس صفری به ریاست دکتر خشنود، گروه آفتاب به عنوان گروه مخالف با گزاره با کسب امتیاز ۴۶۵ در مقابل گروه ماشین سازی تبریز با ۴۶۳ امتیاز به مرحله بعدی این رقابت ها صعود کرد.

 

گروه نقش جهان در رقابت با گروه تعاون به برتری دست یافت

در ادامه مسابقات مناظره اشتغال و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی کشور رقابت گروه های تعاون از آذربایجان شرقی به عنوان موافق با گزاره “فراگیری آموزش های مهارتی غیر رسمی گام موثری در اشتغال جوانان به شمار می رود” و گروه نقش جهان از اصفهان به عنوان مخالف با این گزاره برگزار شد.
در این مناظره اعضای تیم موافق با گزاره با دلایل زیر به مناظره و دفاع از گزاره خود پرداختند:
امروزه نقش آموزش در بهره وری اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و نیروی کار خلاق سرمایه محسوب می شود.
سطح پیشرفت کشورها براساس آموزش است و عامل پیشرفت در دنیای مدرن همین امر است.
از سالیان دورتر توسعه اقتصادی در اروپا شروع شده ولی در کشور ما کمی دیر این عمل آغاز شده و در آسیا ژاپن کمی همپا با اروپا در این زمینه حرکت کرده است.
رشد اقتصادی یک مفهوم کمی است و توسعه اقتصادی کیفی است.
توسعه اقتصادی پایدار رشد اقتصادی را در پی دارد و کشورهای صنعتی توسعه اقتصادی پایداری دارند.
امروزه یکی از شاخص های اقتصادی توسعه صنعت است و موتور محرکه ای در دیگر بخش های اقتصادی است و عامل دیگر پیشرفت ها به شمار می رود.
صنایع مختلف از جمله صادرات، دریایی و … می تواند باعث توسعه اقتصادی شوند.
اینکه نسبت به موضوعات صنعتی نگاه منفی داریم یکی از دلایل پیشرفت نکردن در زمینه صنعتی است.
عدم توجه به ارزش افزوده خودمان از دیگر دلایل عقب ماندگی در صنعت است.
حجم صنایع ماشینی نشان از پیشرفت صنایع دارد و کشورهای دارای این نوع صنایع توسعه و سطح بالاتری برای زندگی دارند.
کشورهای توسعه یافته با طی کردن مراحل مختلف توانسته اند به توسعه در بخش صنعتی دست یابند.


همچنین گروه مخالف با گزاره، دلایل زیر را برای مخالفت خود با این گذاره مطرح کردند:
محور رشد توسعه است و صنعت اگر هم محور رشد باشد پایدار نیست.
توجه به آموزش باعث توسعه اقتصادی و کارآفرینی می شود.
چشم انداز صنایع را که بررسی کنیم خواهیم دید آموزشی که تلفیق با مهارت است باعث توسعه اقتصادی پایدار می شود
دانشگاه ها باید خود را با صنایع تطبیق دهند و نیرویی را به صنعت تحویل دهد که مهارت داشته باشند.
دنیا به سمت تکنولوژی می رود و تنها صنعت را نباید محور توسعه قرار دهیم.
اگر گذری به مسیر تجاری سازی کنیم تعداد زیادی از نظریه های صنعتی توانسته اند عنوان برتر را کسب کنند ولی نمونه های کمتری از آن ها توانسته اند در تجاری سازی موفق شوند.
مهارت نیاز به بستر دارد و آموزش های ما باید به سمت صنعتی شدن باشد.
ما نگاهمان با توجه به آمارها برحسب واقعیت جامعه است و افراد با علم آموزی 
می توانند وارد بخش های خدماتی یا فناوری شوند.
با توجه به رشد منفی سرمایه گذاری و فرسودگی صنعت، انتظار می رود اولویت را از صنعت به بخش های دیگر بیاوریم و در آموزش های مهارتی به دیگر زمینه ها بپردازیم.
بکی از مهمترین اشکالاتی که در صنعتی شدن کشور وجود دارد این است که فکر می کنیم با خرید یک تکنولوژی صنعتی شده ایم اما زمانی می توانیم صنعتی را رشد دهیم که اسقلال صنعتی شدن را داشته باشیم.
اقتصاد ما دانش محور است نه صنعت محور
ما تحریم هستیم و اقتصاد ما نیاز به پشوانه هایی دارد و حال آن ها را نداریم.
در پایان این رقابت با رأی هیئت داوران با حضور دکتر امیری، دکتر ستوده و آقای دلپسند به ریاست آقای دلپسند، گروه نقش جهان از اصفهان به عنوان گروه مخالف با گزاره با کسب امتیاز ۴۸۹ در مقابل گروه تعاون از آذربایجان شرقی با ۴۴۱ امتیاز به مرحله بعدی این رقابت ها صعود کرد.

 

انتهای پیام/

نـظـرات