کـد خبـر : 20876
تـاریخ انتـشـار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۹:۵۰ ق.ظ
نسـخه چاپـی

رئیس اداره رفاهی وزارت بهداشت خبر داد؛

وضعیت غذاخوری و آشپزخانه‌ دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

رئیس اداره رفاهی و امور خوابگاه‌های وزارت بهداشت گفت: گزارش تفکیکی شاخص‌های اعتبارسنجی آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد.

وضعیت غذاخوری و آشپزخانه‌ دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری ایونا، افسانه صادقی در همایش رؤسا و کارشناسان ادارات تغذیه دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور افزود: یکی از محورهای اصلی خدمات رسانی به دانشجویان تامین و حفظ سلامت و بهداشت غذای دانشجویان و نظارت بر عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان نهاد مسئول در امر تهیه، توزیع و عرضه غذا به دانشجویان است.

رئیس اداره رفاهی و امور خوابگاه‌های وزارت بهداشت گفت: اداره رفاهی به منظور رسیدن به این امر به تدوین و ابلاغ شاخص‌های اعتبارسنجی آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری دانشجویی با هدف بررسی وضعیت موجود و رتبه‌بندی آشپزخانه و سالن‌های غذاخوری دانشجویی و در نهایت ارتقا از وضعیت موجود به استانداردهای مطلوب در این حوزه اقدام کرد.

صادقی افزود: این طرح در قالب ۱۵ شاخص با موضوع تجهیزات، سرانه فضای فیزیکی و واحدهای غذایی ارایه شده به دانشجویان تهیه و پس از برگزاری جلسه آموزشی توجیهی و تشکیل تیم ارزیاب با حضور مدیران دانشجویی مناطق دهگانه و ۲۶ کارشناس، تحقیقات میدانی ارزیابی آشپزخانه و سالن‌های غذاخوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی شروع شد.

وی گفت: این ارزیابی به مدت ۸۴ روز از اوایل اسفند ۹۵ تا اواخر اردیبهشت ۹۶ صورت پذیرفت که نتایج حاصل از آن ارایه شد.

رئیس اداره رفاهی و امور خوابگاه‌های اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: در جدول تحلیل نهایی آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعتبار سنجی شدند.

وی گفت: باتوجه به اینکه حد مطلوب نمره اعتبارسنجی آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۴۰۰ است، دانشگاه‌هایی که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نمره کسب کرده‌اند، عالی، دانشگاه‌هایی که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نمره کسب کرده‌اند خوب، دانشگاه‌هایی که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نمره کسب کرده‌اند متوسط و دانشگاه‌هایی که کمتر از ۱۰۰ نمره کسب کرده‌اند، ضعیف محسوب می شوند.

صادقی افزود: همچنین در جداول جداگانه‌ای که توسط امور رفاهی اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت تهیه شده است، گزارش تفکیکی شاخص‌های اعتبارسنجی آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی به همراه نمودار گزارش داده شده است.

وی ادامه داد: براساس مجموع نمرات شاخص‌های اعتبارسنجی سالن‌های غذاخوری و آشپزخانه‌های دانشجویی، ۳۲.۱۵ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی در وضعیت عالی، ۵۸.۹۳ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی در وضعیت خوب، ۷.۱۴ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی در حد متوسط و ۱.۷۸ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی در وضعیت ضعیف قرار دارند.

رئیس اداره رفاهی و امور خوابگاه‌های اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص سرانه فضای غذاخوری دانشجویی، ۷۴.۵۵ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی در وضعیت عالی، ۵.۴۵ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی در وضعیت خوب، ۷.۲۷ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی در حد متوسط و ۱۲.۷۳ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی در وضعیت ضعیف قرار دارند.

انتهای پیام/

نـظـرات