کـد خبـر : 20699
تـاریخ انتـشـار : ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۲:۰۵ ب.ظ
نسـخه چاپـی

مصوبات نود و هشتمین جلسه شورای اجتماعی کشور تشریح شد

تهیه طرح «تقسیم کار ملی» برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

رییس سازمان اجتماعی کشور مصوبات نود و هشتمین جلسه شورای اجتماعی کشور را تشریح کرد و از تهیه طرح «تقسیم کار ملی» در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط معاونت امور زنان و تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی پیوست اجتماعی طرح‌های کلان توسعه‌ای خبر داد.

تهیه طرح «تقسیم کار ملی» برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری ایونا، تقی رستم وندی در حاشیه نود و هشتیمن جلسه شورای اجتماعی کشور اظهار کرد:  طبق برنامه ریزی صورت گرفته مقرر بود امروز دو بحث در جلسه شورای اجتماعی کشور بررسی شود. یکی مجموعه برنامه‌هایی درخصوص توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و موضوع دوم درمورد تکلیف برنامه ششم سازمان امور اجتماعی برای تهیه آیین نامه پیوست اجتماعی بود.

 

تهیه طرح تقسیم کار ملی در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

وی ادامه داد: در مورد موضوع اول، گزارش سه دستگاه کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری در زمینه اقدامات برای زنان سرپرست خانوار مطرح شد. طبق برنامه ششم معاونت امور زنان متولی تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است و قرار شد تا پایان سال این معاونت طرح‌های دستگاه‌های اجرایی را در قالب یک طرح تقسیم کار ملی تهیه کند.

رییس سازمان اجتماعی کشور گفت: تهیه طرح تقسیم کار ملی در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به منزله یک پنجره واحد از خدمات برای سرپرست خانوار است. شاه‌کلید اصلی این تقسیم کار می‌تواند یک بانک جامع اطلاعاتی از سه میلیون زن سرپرست خانوار باشد و بر اساس این بانک اطلاعاتی می‌توان افراد و خانواده‌هایی که به خدمات بیشتری احتیاج دارند؛ در اولویت قرار داد.

رستم وندی تاکید کرد:‌ البته اولویت اصلی، توانمندسازی خانوار ها به جای تاکید بر حمایت‌های مستقیم از آنها است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع دوم نود هشتیمن جلسه شورای اجتماعی کشور در مورد آیین‌نامه اجرایی پیوست اجتماعی اظهار کرد: بدیهی است که طرح‌های توسعه ملی پیامدهای بسیاری به لحاظ اجتماعی دارد و بعضا باعث ایجاد نارضایتی در جوامع محلی می‌شود. طبق برنامه ششم باید برای طرح‌های کلان پیوست اجتماعی توسط سازمان امور اجتماعی کشور تهیه  و به هیات وزیران ارسال شود تا در این هیات به تصویب برسد.

رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی پیوست اجتماعی مطرح شد و طبق مفاد این پیش‌نویس یک شورای راهبردی پیوست اجتماعی نگار به علاوه یک دبیرخانه مستقل تشکیل می ‌شود تا طرح‌های  کلان در این شورا پیوست‌نگاری شود. همچنین در استان‌ها نیز متناظر این کار انجام خواهد شد.

رستم‌وندی تاکید کرد: در جلسات آینده شورای اجتماعی کشور این پیش ‌نویس مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

انتهای پیام/
منبع: ایسنا

نـظـرات