کـد خبـر : 20000
تـاریخ انتـشـار : ۰۹ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۵:۲۳ ب.ظ
نسـخه چاپـی

فناوری های نوین

با این پوشش پنجره را هوشمند کنید

محققان استرالیایی پوششی باریکتر از موی انسان ساخته اند که شیشه های معمولی را بدون نیاز به انرژی هوشمند می کند.

با این پوشش پنجره را هوشمند کنید

به گزارش خبرگزاری ایونا، محققان دانشگاه RMIT استرالیا نوعی پوشش ساخته اند که شیشه را هوشمند می کند و جالب آنکه نیازمند هیچ گونه انرژی نیست.

این پوشش از ماده ارزان قیمت دی اکسید وانادیوم ساخته شده و ضخامت آن ۵۰تا ۱۵۰ نانومتر است. به عبارت دیگر این پوشش هزار بار نازک تر از موی انسان است.

هنگامیکه دمای سطح کمتر از ۶۷ درجه سانتیگراد باشد، دی اکسید وانادیوم مانند عایق عمل می کند و از خروج گرمای داخل خانه از طریق شیشه پنجره جلوگیری می کند. اما نور خورشید به طور کامل از آن گذر می کند. در دمای ۶۷ درجه سانتیگراد این ماده به نوعی فلز تبدیل می شود که به اشعه های مادون قرمز و گرم خورشید اجازه ورود نمی دهد.

به عبارت دیگر هنگامیکه هوا سردتر است داخل اتاق گرمتر می ماند و بالعکس. به این ترتیب میزان استفاده از سیستم های گرمایشی و سرمایشی نیز کاهش می یابد.

انتهای پیام/

نـظـرات