کـد خبـر : 19347
تـاریخ انتـشـار : ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۳:۳۵ ب.ظ
نسـخه چاپـی

سعید فرح بخش :

۱۵ درصد دانشجویان در دانشگاه علمی کاربردی تحصیل می کنند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: در حالی که بر اساس برنامه ریزی می بایستی ۳۰ درصد جمعیت دانشجویان کشور در مراکز مهارتی و علمی کاربردی تحصیل کنند ، در حال حاضر تنها ۱۵ درصد دانشجویان جذب این دانشگاه شده اند

۱۵ درصد دانشجویان در دانشگاه علمی کاربردی تحصیل می کنند

به گزارش خبرگزاری ایونا، سعید فرح بخش با بیان اینکه کیفیت گرایی از سیاست های اصلی این دانشگاه است،بیان کرد: در این راستا عدم توسعه کمی مراکز در سطح دانشگاه علمی کاربردی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر در زمینه خدمات آموزشی و مدیریت به اندازه کافی مراکز وجود دارد و در صورت وجود ظرفیت ها و با اولویت صنعت مراکز جدید راه اندازی می شوند.
فرح بخش اظهار کرد: میانگین جمعیت دانشجو در مراکز بیانگر عدم نیاز راه اندازی مراکز جدید است و در حال حاضر در هر مرکز حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ دانشجو وجود دارد که این مسئله چندان مقرون به صرفه نسیت.
به گفته فرح بخش در سال جاری یک مرکز نیز در سطح استان منحل شده است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: در راستای کیفیت گرایی این دانشگاه در سال جاری اساتید ۲ هزار نفر استاد حق التدریس دانشگاه از طریق کارگروه های علمی در مصاحبه پذیرش شده اند و مراحل دریافت کد را طی کرده اند.
وی با اشاره بر افزایش نظارت ها در این دانشگاه ادامه داد: با تاکید بر تقویت زیرساخت های مراکز در سال جاری مرکز رای نظارتی دریافت کردند.
به گفته فرح بخش ماموریت گرایی در این دانشگاه در اولویت قرار دارد و رشته های مرتبط با ماموریت مراکز ارائه می شود که متاسفانه در گذشته اینگونه نبوده است.
وی بیان کرد: در مهر ماه سال جاری ۷۰ درصد رشته های مراکز بر اساس ماموریت گرایی برگزار شده است که در سال جاری این امر به صورت ۱۰۰ درصد پیگیری می ود.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار دانشجو در۶۳ کد رشته محل این دانشگاه تحصیل می کنند.
فرح بخش بیان کرد: دستگاه های دولتی طبق مصوبه شورای عالی اداری نمی تواند دانشجو بگیرند و در این راستا هشت مرکز علمی کاربردی لرستان امکان پذیرش دانشجو ندارند که در این راستا این مراکز به بخش های خصوصی واگذار می شود.

انتهای پیام/

نـظـرات