کـد خبـر : 18876
تـاریخ انتـشـار : ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۵:۰۰ ب.ظ
نسـخه چاپـی

غذای دانشجویی

کمبود بودجه دانشگاه امیرکبیر برای تامین اعتبار تغذیه دانشجویی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: کمبود بودجه دانشگاه باعث فشار زیادی برای مباحث تغذیه دانشجویی دانشگاه شده است .

کمبود بودجه دانشگاه امیرکبیر برای تامین اعتبار تغذیه دانشجویی

به گزارش خبرگزاری ایونا، جواد شکراله مغانی گفت: متاسفانه امسال دانشگاه ها با کمبود بودجه مواجه هستند و این مساله باعث شده، فشار زیادی برای مباحث تغذیه دانشجویی دانشگاه ایجاد کند.

وی ادامه داد: مبلغ قابل توجهی به پیمانکار بدهکار هستم و هر روز منتظریم تا یک اعتباری را اختصاص دهند و تسویه حساب کنیم.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این معضل مربوط به تمام دانشگاه ها است و دانشگاه ما نیز به شدت مشکل بودجه ای دارد.

انتهای پیام/

نـظـرات