کـد خبـر : 18858
تـاریخ انتـشـار : ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۴:۴۸ ب.ظ
نسـخه چاپـی

دبیر شورای آموزش پزشکی خبر داد؛

دانشکده های پزشکی کشور مطابق برنامه جدید اعتباربخشی می شوند

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی با اشاره به ویژگی های برنامه جدید آموزش پزشکی عمومی کشور گفت: دانشکده های پزشکی سراسر کشور مطابق برنامه جدید اعتباربخشی می شوند.

دانشکده های پزشکی کشور مطابق برنامه جدید اعتباربخشی می شوند

به گزارش خبرگزاری ایونا، دکتر آبتین حیدرزاده در نشست مجازی روسا و معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی با اشاره به ابلاغ برنامه بازنگری شده پزشکی عمومی به دانشگاهها گفت: ویژگی اصلی این برنامه انعطاف پذیری آن باتوجه به شرایط دانشجویان و دانشکده ها است.

حیدرزاده گفت: برنامه آموزش پزشکی عمومی بعد از ۳۰ سال مورد بازنگری قرار گرفته و بازنگری برنامه با کمک تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور پیش رفت.

وی خاطرنشان کرد: بازنگری برنامه هم متناسب با پیشرفت های علمی دنیا و هم متناسب با نظام ارائه خدمات کشور و نیازهای این حوزه انجام شد و انعطاف خوبی در برنامه وجود دارد که دانشکده ها می توانند به منظور ارتقای حداکثری توانمندی دانشجویان آموزش ارائه کنند.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی با تاکید بر اینکه رویکرد برنامه بازنگری شده آموزش پزشکی عمومی ارتقای توانمندی پزشکان عمومی بوده است، گفت: توصیه می کنیم جلسه ویژه ای برای مطالعه و تقسیم بندی وظایف جهت اجرای این برنامه در دانشگاهها تشکیل شود.

حیدرزاده اظهار داشت: آزمون صلاحیت بالینی قبلا فقط برای ورود به دوره دستیاری الزامی بود ولی در برنامه جدید گذراندن این آزمون شرط فارغ التحصیلی در دوره پزشکی عمومی است.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی افزود: در این برنامه تاکید بر ورود دانشجو به عرصه های ارائه خدمت است و از همان ابتدای دوره این شرایط فراهم شده که دانشجو بتواند در عرصه ارائه خدمات آموزش ببیند.

وی تاکید کرد: انتظار داریم که با همت معاونین آموزشی و روسای دانشگاهها شرایط برای آموزش در عرصه دانشجویان فراهم شود.

حیدرزاده گفت: سه سند استانداردهای کالبدی آموزش پزشکی عمومی، توانمندی های دانش آموختگان پزشکی عمومی و استانداردهای ملی آموزش پزشکی عمومی در جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: توانمندی های مورد نیاز در این برنامه همان توانایی های مورد نیازی است که در سطح بین المللی برای پزشکان عمومی لحاظ می شود؛ ضمن اینکه نیازهای ویژه کشور نیز در نظر گرفته شده است.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی با بیان اینکه آیین نامه پوشش حرفه ای و اخلاق حرفه ای دانشجویان پزشکی عمومی به دانشگاهها ابلاغ شده گفت: باتوجه به ویژگی انعطاف پذیری برنامه جدید پزشکی عمومی آیین نامه های آموزشی متناسب با برنامه جدید تغییر کرده و به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است.

حیدرزاده گفت: کمیته کشوری برنامه درسی ملی دوره دکترای پزشکی عمومی تشکیل شده و ۳۵۰ عضو هیات علمی به فراخور موضوع در این کمیته به صورت هفتگی شرکت می کنند.

وی از امضا تفاهم نامه با معاونت بهداشت برای ایجاد امکان استفاده حداکثری از عرصه های ارائه خدمات سلامت خبر داد و گفت: باتوجه به ظرفیت های برنامه انتظار می رود حداقل ۵۰ درصد دوره های اصلی آموزش پزشکی عمومی در عرصه ارائه خدمات ارائه شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی اضافه کرد: درسهای زیادی به برنامه جدید دوره پزشکی عمومی اضافه نشده بلکه ویژگی اصلی این دوره انعطاف پذیری آن است.

حیدرزاده اعتباربخشی دانشکده های پزشکی را از برنامه های آتی دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی ذکر کرد و گفت: طی ۶ ماه آینده دانشکده های پزشکی مورد ارزیابی قرار می گیرند. ابتدا ارزیابی درونی صورت می گیرد و از ابتدای مهرماه کمیته های ارزیابی بیرونی هم در دانشکده ها حضور پیدا خواهند کرد.

انتهای پیام/

نـظـرات