کـد خبـر : 18694
تـاریخ انتـشـار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۴:۵۳ ب.ظ
نسـخه چاپـی

سردار مهدی فرحی؛

مهارت آموزی سربازان طرحی در راستای کمک به اشتغال کشور

فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: همه ی بدنه ی کشور را بسیج کرده ایم جوانانی که به سربازی فراخوانده می شوندباید بعد از پایان خدمت گواهینامه ی مهارتی داشته باشند.

مهارت آموزی سربازان طرحی در راستای کمک به اشتغال کشور

به گزارش خبرگزاری ایونا، سردار مهدی فرحی فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در نشست تخصصی بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مهارت آموزی سربازان در دوران خدمت سربازی گفت: برای نهادینه کردن مهارت آموزی سربازان همه ی نهادهای کشور را فراخوانده ایم و نیاز است دستگاه هایی که اثرگذار هستند شناسایی شوند و بین آن ارگان و سردار باقری تفاهم نامه هایی امضا شود که تا به امروز ۱۰ تفاهم نامه امضا شده یا در شرف امضا است.

او افزود: همه ی بدنه ی کشور را بسیج کرده ایم جوانانی که به سربازی فراخوانده می شوندباید بعد از پایان خدمت گواهینامه ی مهارتی داشته باشند تا از این طریق به اشتغال کشور کمک کنیم هم چنین بحث دیگری که در سال ۹۶ انجام شد موضوع مأموریت گرایی قرارگاه است که جامعه نسبت به سربازی رویکرد مثبتی پیدا کند هم چنین موضوع بعدی نشاط است که سربازان باید انگیزه های مناسبی داشته باشند و نیاز سوم مهارت است که این سه ویژگی یعنی جذابیت، نشاط و مهارت تحت عنوان جنم نام گذاری می شود.

سردار فرحی تصریح کرد: موضوع دیگر بحث مدیریت ابرچالش اشتغال است که برای این موضوع پروژه ای تحت عنوان مهتا یعنی مهارت تا اشتغال در نظر گرفته شده است که به اشتغال سربازان بعد از خدمت هم کمک شود و با کمک بانک های قوامین و انصار به آن ها تسهیلات اعطا شود.

انتهای پیام/

نـظـرات