کـد خبـر : 18610
تـاریخ انتـشـار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۰:۲۳ ق.ظ
نسـخه چاپـی

مراسم اعضاء هیأت اجرایی و بازرسین انجمن

مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه خلیج فارس برگزار شد

مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه خلیج فارس با حضور ۵۶ نفر از اعضاء در سالن ابن سینا دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید.

مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه خلیج فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری ایونا، دکتر مصلح رییس دانشگاه خلیج فارس بوشهر به بیان اهمیت، جایگاه و الزام تشکیل و تقویت انجمن دانش آموختگان پرداخت. و در ادامه از کیفیت و کمیت خروجی های دانشگاه و تربیت نیروی انسانی کارآمد ارائه کردند، و آمار تحسین برانگیز و افتخارآمیزی از عملکرد دانشگاه خلیج فارس بیان نمودند

دکتر مصلح رییس دانشگاه خلیج فارس از برگزاری جشن ۲۵ سالگی دانشگاه خبر داده و تمامی دانش آموختگان را به شرکت و حضور در این جشن دعوت نمودند.

در ادامه دبیر اجرایی انجمن مهندس چوبک در تشریح عملکرد و پیشنهاد حق عضویت و بودجه سال ۹۷ بیان نمودند که نهایتاً مجمع عمومی مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان حق عضویت سال ۹۷ رای داده و کلیات بودجه پیشنهادی به تصویب رسید.

دکتر فیوض از اعضاء هیأت علمی  دانشکده مهندسی در مراسم دانش آموختگان به بیان خاطراتی از نحوه تاسیس و افتتاح دانشگاه وتاسیس انجمن دانش آموختگان پرداخت و از تشکیل مجمع عمومی و استمرار فعالیت انجمن دانش آموختگان ابراز خرسندی کردند.

در پایان این مراسم اعضاء هیأت اجرایی و هیأت بازرسین انجمن انتخاب شدند.

انتهای پیام/

نـظـرات