کـد خبـر : 18579
تـاریخ انتـشـار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۹:۱۵ ق.ظ
نسـخه چاپـی

الهام امینی، محمد بنی اسدی، مهرداد حاتمی، حسین وحیدی‎ ‎

بررسی عوامل موثر بر پیشرفت شرکت های دانش بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

تحقیق حاضر در مطالعه ای موردی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به بررسی عوامل موثر بر پیشرفت این شرکت ها، در پارک دانشگاه تهران پرداخته است.

بررسی عوامل موثر بر پیشرفت شرکت های دانش بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

به گزارش خبرگزاری ایونا، اقتصاد دانش بنیان اقتصاد نوینی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش، منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است. موتور محرک اقتصاد دانش بنیان شرکت های دانش بنیان هستند. تحقیق حاضر در مطالعه ای موردی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به بررسی عوامل موثر بر پیشرفت این شرکت ها، در پارک دانشگاه تهران پرداخته است. برای این منظور، نظرسنجی از دو گروه هدف، شامل مدیران شرکت ها و کارشناسان خبره وزارت بهداشت انجام شده است و برای امتیازدهی از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. تکنیک AHP بطور گسترده در حوزه های مختلف تصمیم گیری چند معیاره از قبیل ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه، تصمیم گیری و پیش بینی بکار گرفته شده است. برای این منظور ۸ عامل مهم شامل عوامل فناوری، اجتماعی، شرایط بازار، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و زیست محیطی بررسی شده است و نظرات دو گروه هدف مذکور با هم مقایسه شده اند. همانطور که از نتایج مشخص است، تمامی عوامل مورد بررسی یعنی فناوری، مدیریت، بازار، اقتصاد، قوانین، سیاست، اجتماعی و محیط زیست از نظر هر دو گروه هدف بر پیشرفت شرکت های دانش بنیان اثر داشتند. شاخص های فناوری، اقتصاد و قوانین به ترتیب سه فاکتور اصلی و تاثیرگذار از دیدگاه مدیران شرکت های دانش بنیان شناخته شده است. معیارهای محیط زیست، اجتماعی و سیاست کم اهمیت ترین انتخاب شده اند. در صورتی که کارشناسان خبره وزاتخانه مسائل مدیریتی را به عنوان فاکتور اصلی در نظر گرفته اند.

انتهای پیام/

نـظـرات