کـد خبـر : 13904
تـاریخ انتـشـار : ۱۰ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۵:۳۰ ب.ظ
نسـخه چاپـی

ایجاد بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های حوزه علوم شناختی

بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی به منظور استفاده دانشجویان و محققان در سایت این ستاد ایجاد شد.

ایجاد بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های حوزه علوم شناختی

به گزارش خبرگزاری ایونا، از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با ایجاد این بانک اطلاعاتی، امکان دسترسی به پایان نامه ها برای دانشجویان و محققان فراهم شده است و علاقه مندان به استفاده از این بانک اطلاعاتی می توانند با امکان جستجو از کلمات کلیدی، عنوان و چکیده پایان نامه ها، از محتوای آن ها در پیشبرد برنامه های علمی و تحقیقاتی استفاده کنند.
پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد در صورتی که موضوع آنها با علوم و فناوری های شناختی مرتبط و با اولویت های تعیین شده توسط ستاد منطبق باشد، توسط ستاد در چند مرحله تحت پوشش حمایتی قرار می گیرند. تاکنون بیش از ۴۹۰ پایان نامه در حوزه های علوم شناختی از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی مورد حمایت قرار گرفته است.
همچنین هر پایان نامه مورد حمایت از سوی ستاد، پس از دفاع برای استفاده از دانشجویان ، محققان و دست اندرکاران علوم شناختی در این بانک اطلاعاتی ثبت و قابلیت استفاده خواهد داشت.

انتهای پیام/

نـظـرات